banner

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
เรื่องประกวดราคาซื้อสื่อภาษาอังกฤษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   คลิกรายละเอียด

ประกาศ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เรื่องการขายทอดตลาดอาคารที่ราชพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศ สพป.อบ.1 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารที่ราชพัสดุ

ประกาศ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เรื่อง เรียกสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เรื่อง เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 ธันวาคม 2558

ประกาศสอบราคา อาคาร สปช. 604/45 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ (11 พฤศจิกายน 2558)

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323