banner

อุบล 1 ร่วมใจขับเคลื่อนองค์กรสู่เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต อันดับที่ 29 ของประเทศ

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 08.10 น. ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วิสัยทัศน์ และร้องเพลงมาร์ชอุบล เขต 1 จากนั้นได้กล่าวชื่นชมบุคลากรทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจขับเคลื่อนองค์กรสู่เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ทำให้ผลการประเมิน ITA เป็นอันดับที่ 29 ของประเทศ.

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 18/12/2560

Share this article

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323