banner

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา) ประจำพักนอน

พระครูสุขุมวรรโณภาส เจ้าคณะตำบลหัวดอน เจ้าอาวาสวัดวังอ้อ ผอ.ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณป่าดงใหญ่วังอ้อ ประธานที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมของศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา) ในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ที่เน้นด้านคุณธรรมนำวิชาการ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้น้อย อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ในรูปแบบประจำพักนอนในพื้นที่เขตบริการ และในจังหวัดอุบลราชธานี ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยมี ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.สพป. อุบลราชธานี เขต ๑
ผู้แทนนายอำเภอเขื่องใน ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่
6 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น.
ณ ศูนย์เรียนรวม
โรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี. 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 12/03/2561

Share this article

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323