banner

ผอ.สพป.อบ.1 มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ให้โปร่งใส

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.1  มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ให้โปร่งใสและเน้นการให้บริการที่ดีต่อผู้มาติดต่อราชการ หลังจากนำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณ  เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต กล่าววิสัยทัศน์ และร้องเพลงมาร์ชอุบล เขต 1 ก่อนการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกวันจันทร์ เมื่อวันที่ 26  มีนาคม 2561 ณ บริเวณหน้าห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.1.

Share this article

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323