banner

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ลงนาม MOU ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 23 เมษายน 2561 ที่ห้องประชุมราชธานี ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.1 เป็นประธานเปิดการประชุม ผอ.ร.ร./รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วย ครั้งที่ 2/2561 และได้ลงนามความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา(โครงการห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว)ของ สพฐ.ร่วมกับ กฟผ. มีนายกฤษฑวัฒน์ ผาสุข รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี และนายสมคิด ไกรยสิทธิ์ ผอ.ร.ร.บ้านปากห้วยวังนอง ร่วมลงนาม จากนั้นได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ.1 และ นางพนิดา บุตรศรี ครู ร.ร.บ้านดินดำคำไฮ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น ประจำปี 2560 พร้อมกล่าวแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับรางวัล และเชิญชวนโรงเรียนให้เข้าร่วมโครงการที่เป็นประโยชน์ให้ครบทุกโรงเรียน.

Share this article

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323