banner

เลขาธิการ กพฐ. ดำเนินรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 16/2561

           ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ดำเนินรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 16/2561 ที่ส่งตรงข้อมูลถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน พร้อมเชิญชวนให้ข้าราชการและบุคลากรสมัคร @OBECLINE2018 เพื่อให้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย โดย ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.1 พร้อม นายขวัญเรือน แสบงบาล นายเข็มพรชัย ทองน้อย นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ.1 ผอ.กลุ่ม และบุคลากร ร่วมรับชมรายการเป็นประจำทุกวันพุธ ในช่วงเวลา 08.00-09.00 น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อบ.1

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 02/05/2561

Share this article

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323