banner

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม รอง ผอ.เขต ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่บรรจุใหม่ระหว่างปีการศึกษา 2558-2561 พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจ การบริหารจัดการและตระหนักถึงประโยชน์และความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1

Share this article

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323