banner

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 กำชับเข้มอาหารกลางวัน

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ร่วมสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต กล่าววิสัยทัศน์ และร้องเพลงมาร์ชอุบล เขต 1 จากนั้น ได้แจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกำชับให้ รอง ผอ.เขต และศึกษานิเทศก์ ประจำเครือข่าย ได้ออกนิเทศ กำกับติดตามโครงการอาหารกลางวัน หากพบปัญหาอุปสรรค ให้รายงานเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนต่อไป เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 08.10 น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุมราชธานี.

Share this article

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323