banner

เลขาธิการ กพฐ.กำชับอาหารกลางวันต้องมีคุณค่าทางโภชนาการ

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายการรณรงค์ไม่เล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา และกำชับการจัดอาหารกลางวันที่มีคุณประโยชน์ มีคุณค่าทางโภชนาการให้กับนักเรียน ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 22/2561 ที่ส่งตรงข้อมูลถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน โดย ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย บุคลากร และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมรับทราบและพร้อมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติต่อไป เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 07.30 น. 

ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1.

Share this article

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323