banner

ผอ.สพป.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเข้มอาหารกลางวัน

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายพิจิตร ทาทอง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน
ในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ โดยมี
นายอภัย สบายใจ ผอ.โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี และรอง ผอ.โรงเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งได้มอบหมายให้ครูมีส่วนรับผิดชอบกำกับดูแล ในเรื่องของคุณภาพอาหารโดยใช้โปรแกรมThaiSchoolLunchในการจัดการให้นักเรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนอย่างเพียงพอ และถูกสุขอนามัยตามหลักโภชนาการอย่างครบถ้วน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี.

Share this article

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323