banner

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดประชุม Pensions Electronic Filing

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ “หลักสูตรการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions Electronic Filing) สำหรับข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ทั้ง 174 ราย เพื่อให้ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน สิทธิต่างๆ ในสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง โดย นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราชธานี.

Share this article

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323