banner

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ภายใต้ "เยาวชนไทยหัวใจ STRONG"

นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ภายใต้ "เยาวชนไทยหัวใจ STRONG" โรงเรียนสุจริตเครือข่าย 70% ประจำปี 2561 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" โรงเรียนสุจริต ร่วมกับโรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อย(หนองจานวิทยา) โดยมี นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อย(หนองจานวิทยา) โรงเรียนสุจริตต้นแบบ และคณะครูเป็นวิทยากร ในการอบรมครูแกนนำ นักเรียนแกนนำ จำนวน 165 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 330 คน เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิด การมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ โดยมี  นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าค่ายและวิทยากรด้วย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 22/06/2561

Share this article

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323