banner

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ///

  นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
ปฎิบัติธรรมบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหา 2561 และถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นแบบอย่างในการทำคุณงามความดี 
การเสียสละเพื่อปวงชนชาวไทย

  และด้วยความเคารพในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดา
ของศาสนาพุทธ 
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จึงจัดกิจกรรมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล 
ขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โดยได้รับเมตตาจาก พระคุณเจ้า พระอธิการอุเทน กลฺยาโณ เจ้าอาวาสวัดป่ามณีรัตน์
เป็นผู้นำปฏิบัติสมาธิภาวนาตลอดระยะเวลาโครงการ มี น.ส.จันทร์ฉาย สืบวงศ์ และ
นางสุภาวดี วิลัย เป็นผู้ดูแลโครงการ //// ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ภาพ/ข่าว ///

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 09/08/2561

Share this article

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323