banner

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 31/2561

นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม ผอ.กลุ่ม
ผอ.หน่วย และบุคลากร ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 31/2561
โดย
 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษา จากรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน อาทิ
เรื่องการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ จากนั้น ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการ กพฐ. ได้พบปะเพื่อนครู เพื่อนให้ผู้รับชมรายการได้รับทราบถึง
ผลการดำเนินงาน และการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล 
สพป.อุบลราชธานี เขต 1

Share this article

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323