banner

การถ่ายทอดสดการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รูปแบบ NEW DLTV

  วันนี้ (26 สิงหาคม 2561) เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นายขวัญเรือน แสบงบาล นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ศึกษานิเทศก์ และ
เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ
NEW DLTV
โดย พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ 
  จากนั้น พลตรี ณัฐพงษ์ เพราแก้ว อนุกรรมการด้านนโยบายและแผน และ
พันเอก กฤษดาวุฒิ โสภิกุล อนุกรรมการด้านเทคนิค ร่วมชี้แจงระบบ
การถ่ายทอดสดของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
และโรงเรียนต้นทาง (วังไกลกังวล) การเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์รับสัญญาณ
ของโรงเรียนปลายทาง

รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรยายเรื่องการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมหรือรูปแบบใหม่
NEW DLTV

และนายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรยายเรื่อง แนวทางการดำเนินงานเตรียมความพร้อมของ
โรงเรียนและห้องเรียนปลายทาง ตามลำดับ.

Share this article

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323