banner

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารเขตตรวจราชการที่ 9

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม รอง ผอ.สพป.
ผอ.กลุ่ม  ผอ.หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ
คณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 9
และ ผอ.สพท.ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ใน
เขตตรวจราชการที่ 9
เข้าศึกษาดูงาน สพป.
อุบลราชธานี เขต 1 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถอดประสบการณ์การบริหารการศึกษาในตำแหน่ง ผอ.สพท. ร่วมกับ
 
ผอ.สพท.ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ในจังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม
เกียรติอุบล
 สพป.อุบลราชธานี เขต 1. 

Share this article

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323