banner

"มหกรรมมวยไทยนานาชาติ ราชภัฏอุบลราชธานี"

นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในการแข่งขันกีฬามวยไทย "มหกรรมมวยไทยนานาชาติ ราชภัฏอุบลราชธานี" เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปะมวยไทยให้คงอยู่คู่กับคนไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 น. ณ ค่ายมวยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 30/10/2561

Share this article

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323