banner

ภารกิจผู้บริหาร

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในงานฌาปนกิจศพ นายสุรศักดิ์ พันธ์โสรี อดีตครูโรงเรียนบ้านหนองสร้างหมากแข้ง โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ญาติพี่น้อง ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ เมรุวัดป่าแสนอุดม เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559

นายเฉลียว มนัส นายเธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมคณะบุคลากร สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายสุรศักดิ์ พันธ์โสรี อดีตครูโรงเรียนบ้านหนองสร้างหมากแข้ง ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล วัดป่าแสนอุดม เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 (ขอบคุณภาพ : จากกลุ่มไลน์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1)

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นางสาวรุ่งนภา  นุตราวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยการจัดการขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ ในการติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี โรงเรียนบ้านหนองไข่นก ในการนี้คณะผู้บริหาร สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้ติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบทุกแห่งในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559  (ภาพเพิ่มเติมศูนย์สอบ : ขอบคุณภาพจากกลุ่มไลน์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 คลิกที่นี่)

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร นายสุชาติ กิติโกสินทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านท่าไห (ไหทอง) คณะคุณครู กรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมให้การช่วยเหลือ เด็กชายสมศรี อามาตย์มนตรี นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าไห (ไหทอง) ซึ่งมีความกตัญญูใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนประกอบอาชีพหาเงินเลี้ยงป้าซึ่งตาบอด เพื่อให้มีทุนใช้ในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและมีเงินสำรองเลี้ยงชีพต่อไป ณ บ้านพักบ้านท่าไห อำเภอเขื่องใน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบโล่และทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 โดยมี นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ผู้บริหารโรงเรียนคณะครูร่วมรับมอบ ในคราวประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องพิมานทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานมอบจักรยานพระราชทานจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้แก่เด็กยากจนและด้อยโอกาส จำนวน 254 คัน ในพื้นที่เรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นที่ฐาน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการในลักษณะจักรยานยืมเรียน โดยได้คัดเลือกจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน บ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนระยะทาง 3 กิโลเมตรขึ้นไป เดินทางพื้นราบ และมีความปลอดภัยในการขี่จักรยาน โดยมี นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชธานี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่ลุน บุญพร้อม มารดา นายอุทัย บุญพร้อม ผอ.โรงเรียนบ้านศรีบัว โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ญาติพี่น้อง ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ เมรุวัดบ้านศรีบัว ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร   ผอ.สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจติดตามการการดำเนินงานของศูนย์ TEPE Online ระดับภาค สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมทั้งให้แนวทางในการดำเนินงานของศูนย์ฯ เพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการให้บริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป โดย นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศรีอุบล เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323