banner

ภารกิจผู้บริหาร

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ///

  นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
ปฎิบัติธรรมบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหา 2561 และถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นแบบอย่างในการทำคุณงามความดี 
การเสียสละเพื่อปวงชนชาวไทย

  และด้วยความเคารพในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดา
ของศาสนาพุทธ 
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จึงจัดกิจกรรมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล 
ขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โดยได้รับเมตตาจาก พระคุณเจ้า พระอธิการอุเทน กลฺยาโณ เจ้าอาวาสวัดป่ามณีรัตน์
เป็นผู้นำปฏิบัติสมาธิภาวนาตลอดระยะเวลาโครงการ มี น.ส.จันทร์ฉาย สืบวงศ์ และ
นางสุภาวดี วิลัย เป็นผู้ดูแลโครงการ //// ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ภาพ/ข่าว ///

      ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.1 พร้อม รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม และบุคลากร ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 28/2561 ประจำวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อีกทั้งเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนงดเหล้า ตลอดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

      จากนั้น ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ได้แจ้งข่าวสารให้ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน เรื่องการเปิดสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2561 หากมีข้าราชการรายใดเปิดติว หรือเกี่ยวข้องในกรณีใดๆ ที่ส่อทุจริต สพฐ.จะดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาด พร้อมนี้ได้นำคำชื่นชมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ในโอกาสที่เดินทางประชุม ครม.ศัญจร ที่จังหวัดอุบลราชธานี  โดยได้เดินทางมาเยี่ยมชมให้กำลังใจสถานศึกษาที่นำ 10 นโยบายสู่การปฏิบัติที่ดีที่สุด อาทิ การคัดลายมือสวย ของ ร.ร.มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ การสอนภาษาอังกฤษ และการมีระบบไฮสปีดอินเทอร์เน็ตใช้เกือบทุกโรงเรียน เป็นต้น.

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่อีสานใต้ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ. โดย ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม นายขวัญเรือน แสบงบาล นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 และนายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.35 น. ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี.

       กองลูกเสือ -เนตรนารี จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทีมค้นหาและทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี

นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" ประจำปี 2561 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ พร้อมตรวจแถว มอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ และเกียรติบัตรกองลูกเสือเนตรนารีที่เข้าร่วมกิจกรรมประกวดระเบียบแถว ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 กล่าวรายงานกิจการลูกเสือประจำปี 2561 และ นายวิเศษ ปากหวาน ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 นำลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือกล่าวคำปฏิญาณตน

     จากนั้น นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี ให้โอวาทแก่ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่ร่วมกันค้นหาโค้ชและนักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมี ที่สูญหายทั้ง 13 คน ภายในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นลูกหลานเมืองอุบลฯ โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน 21 ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด รองผู้อำนวยการ สพม.29 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ผู้อำนวยการ กกต.จังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1ร่วมส่งกำลังใจ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ สนามกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 (ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ) อ.เมืองอุบลราชธานี

นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน สพป.อุบลราชธานี เขต 1 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุเทพ ศรบุญทอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และ นายสุรเวศ มณีภาค ผู้ทรงคุณวุฒ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้ครู และเจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกัน หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตของหน่วยงาน มี นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมบุคลากรในกลุ่มอำนวยการร่วมให้การต้อนรับ และ นายพิจิตร ทาทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ นางทิยานันท์ พละไกร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นายไพฑูรย์ ตระการไทย ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ นางอุณารัตน์ ลาผ่าน ผอ.กลุ่มนโบายฯ และ น.ส.นันทนา บัพพคุต ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ดำเนินรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 24/2561 ที่ส่งตรงข้อมูลถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน โดย ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ พร้อมส่งกำลังใจและเงินสนับสนุนเข้าบัญชี กองทุนนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3 เพื่อการช่วยเหลือและค้นหาโค้ชและทีมนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่า ทั้ง 13 ชีวิต ที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1.

นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ภายใต้ "เยาวชนไทยหัวใจ STRONG" โรงเรียนสุจริตเครือข่าย 70% ประจำปี 2561 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" โรงเรียนสุจริต ร่วมกับโรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อย(หนองจานวิทยา) โดยมี นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อย(หนองจานวิทยา) โรงเรียนสุจริตต้นแบบ และคณะครูเป็นวิทยากร ในการอบรมครูแกนนำ นักเรียนแกนนำ จำนวน 165 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 330 คน เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิด การมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ โดยมี  นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าค่ายและวิทยากรด้วย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ “หลักสูตรการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions Electronic Filing) สำหรับข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ทั้ง 174 ราย เพื่อให้ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน สิทธิต่างๆ ในสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง โดย นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราชธานี.

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323