banner

ภารกิจผู้บริหาร

นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทย "โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย ปี 2561" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 9 และน้อมบำรุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย และพัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษาด้านภาษาไทยของผู้เรียน  รวมทั้งเผยแพร่ผลงาน โดย นายปรีชา ทาศิริ หน.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดแข่งขันในครั้งนี้ มี นางฉวีวรรณ  วะรงค์ หน.กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ เป็นผู้ดูแลโครงการฯ เพื่อหาตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย การแข่งขันกิจกรรมการคัดลายมือ การเรียบเรียงถ้อยคำ การย่อความ การแต่งคำประพันธ์ และกิจกรรมพินิจวรรณคดี เพื่อไปแข่งขันระดับประเทศต่อไป เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1. 

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเข้าค่ายปฏิบัติธรรมของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดย ดร.สมศักดิ์ ครองยุติ ผอ.ร.ร.มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ พร้อมคณะครู ได้นำนักเรียนสายชั้น ป.6 เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน โดยใช้เวลาในการปฏิบัติธรรม 3 วัน 2 คืน ตั้งแต่วันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2561 ณ วัดสว่างวีระวงศ์ อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี.

นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา โดยความร่วมมือกับ พล.ต.ต.ธนิตศักดิ์ ศิริพัฒน์ธนภาค ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ดร.เสมอ สร้อยคำ ผอ.ร.ร.ปทุมวิทยากร รณรงค์ขับเคลื่อนนโยบายของเลขาธิการ กพฐ.ตามมาตรการการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษาพร้อมกับส่วนกลาง พร้อมกิจกรรมการเดินรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลรอบบริเวณชุมชน การแสดงกิจกรรมสร้างสรรค์ของนักเรียนจิตอาสา และการให้ความรู้ด้านกฎหมายการกระทำผิดเล่นพนันจากวิทยากรมวลชนตำรวจสัมพันธ์ มีนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ครู บุคลากร ชุมชน และเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมทอง ร.ร.ปทุมวิทยากร อ.เมืองอุบลราชธานี.

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา พร้อมกำหนดให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษาเลือกโรงเรียน 1 แห่งเป็นจุดจัดกิจกรรมรณรงค์พร้อมกับส่วนกลาง ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. โดยมี พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.ต.ประหยัชว์ บุญศรี รองผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมพร้อมแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 21/2561 ที่ส่งตรงข้อมูลถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน โดย นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม พ.ต.อ.สหรัฐ ประสงค์นิจกิจ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผอ.กลุ่ม และบุคลากร ร่วมรับชมและพร้อมขับเคลื่อนนโยบาย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1.

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา พร้อมกำหนดให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษาเลือกโรงเรียน 1 แห่งเป็นจุดจัดกิจกรรมรณรงค์พร้อมกับส่วนกลาง ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. โดยมี พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.ต.ประหยัชว์ บุญศรี รองผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมพร้อมแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 21/2561 ที่ส่งตรงข้อมูลถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน โดย นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม พ.ต.อ.สหรัฐ ประสงค์นิจกิจ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผอ.กลุ่ม และบุคลากร ร่วมรับชมและพร้อมขับเคลื่อนนโยบาย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1.

นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำรอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต กล่าววิสัยทัศน์ และร้องเพลงมาร์ชอุบล เขต 1 จากนั้น ได้แจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 08.10 น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ดร.โกวิท เพลินจิตต์  ผอ.สพป.อุบลราชธานีเขต1 ร่วมประชุม"สานพลังการศึกษา เพื่อการปฏิรูปประเทศ"  โดยมีศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร รมช.ศธ.  เป็นประธาน ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

 

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรการจัดประสบการณ์บูรณาการวิทยาศาสตร์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2561 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารและครูปฐมวัย รวม 135 คน สังกัด สพฐ.10 โรงเรียน และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 15 โรงเรียน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.1

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323