banner

ภารกิจผู้บริหาร

23 มกราคม 2561 นายวิเศษ  ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ เจ้าหน้าที่ ICT และผู้รับผิดชอบโครงการตามนโยบายและตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติการของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เข้าร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) แนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานรับมอบผ้าป่า พร้อมอุปกรณ์สนามเด็กเล่นจาก พล.ต.ต.สมพจน์ ขอมปรางค์ พ.ต.อ.มงคล พรานสูงเนิน และคณะ โดยมี นายชัยชนะ ศรีมันตะ ผอ.ร.ร.บ้านหนองฮาง คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561
ร.ร.บ้านหนองฮาง อ.ม่วงสามสิบ.

              ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานและประสานงานการปรับเปลี่ยนระบบอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาตามนโยบายของ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้จัดหาและเลือกใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่สามารถส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม และใช้งานได้ครบทุกแห่งอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใน

วันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยมี นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อม ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ และนางอุณารัตน์ ลาผ่าน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมชี้แจงการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี.

     วันที่8 มกราคม2561 เวลา 08.10 น. นายเข็มพรชัยทองน้อยผอ. สพป อุบลราชธานีเขต 1 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเป็นเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้ที่คุณพระกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่หัวเรื่อง: การศึกษาเป็นสุจริตวิสัยทัศน์และร้องเพลงมาร์ชอุบลเขต 1 ก่อนการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกวัน จันทร์

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู -นักเรียน โดยมี ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ.1 พร้อม นายพิจิตร ทาทอง น.ส.นันทนา บัพพคุต และบุคลากร ร่วมให้กำลังใจแก่นักเรียนที่มาร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 18.30 น. ณ เวทีกลาง งานกาชาดและงานปีใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561. 

วันนี้ (27 ธันวาคม 2560) เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล  นายเข็มพรชัย ทองน้อย
รอง ผอ.
สพป.อุบลราชธานี เขต 1  พร้อม รอง ผอ.เขต  ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และบุคลากร ร่วมรับชม
รายการ
“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 11/2560 ซึ่งดำเนินรายการโดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 08.00-09.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันและเกิดประโยชน์
อย่างต่อผู้เรียน
สูงสุด. 

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 08.10 น. ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วิสัยทัศน์ และร้องเพลงมาร์ชอุบล เขต 1 จากนั้นได้กล่าวชื่นชมบุคลากรทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจขับเคลื่อนองค์กรสู่เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ทำให้ผลการประเมิน ITA เป็นอันดับที่ 29 ของประเทศ.

วันที่ 8 ธันวาคม 2560  ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมคณะเข้าให้การช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย พร้อมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เป็นเบื้องต้นให้กับครอบครัวของ ด.ญ.วิภาวณี สุทธิอาคาร นักเรียนชั้น ป.5 ร.ร.บ้านแก้งซาว และด.ช.ภานุวัตร บุญอำนวย นักเรียนชั้น ป.4 ร.ร.เขื่องใน(เจริญราษฎร์)โดยมีผู้นำชุมชนร่วมเป็นกำลังใจ.

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323