banner

รวมภาพกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 61 16 มกราคม 2560

 

รวมภาพกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 61 16 มกราคม 2560

กิจกรรมทำบุญตักบาตร

กิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 61 หอประชุมไพรพะยอม

Share this article

ผู้เขียน

อุณารัตน์ ลาผ่าน

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323