banner

วันพุธ, 12 ตุลาคม 2559 11:54

กลุ่มนโยบายและแผน ไอเท็มน่าสนใจ

เขียนโดย
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

 กลุ่มนโยบายและแผน

               nopic           
ผอ.กลุ่มนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 
 
     อณารตน
           นางอุณารัตน์  ลาผ่าน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
                 ปฏิบัติหน้าที่

       เนตรหทย
          นางเนตรหทัย   ณรงค์แสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
                 ปฏิบัติหน้าที่
         พรเพญ
            นางพรเพ็ญ  ผ่องแผ้ว 
        เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
                    ปฏิบัติหน้าที่
     วาสนา
            นางวาสนา   มุสิกสาร 
       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
              ปฏิบัติหน้าที่
      อมรา
          นางสาวอมรา  ทิณพัฒน์ 
       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
                 ปฏิบัติหน้าที่
          nopic             
             นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
                    ลูกจ้างชั่วคราว
                      ปฏิบัติหน้าที่
 

 

 

อ่าน 3246 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันจันทร์, 30 เมษายน 2561 10:13
อุณารัตน์ ลาผ่าน

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323