banner

วันพุธ, 12 ตุลาคม 2559 11:19

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เขียนโดย
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

   อนชา
                นายอนุชา  กัลยา
    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
                  ปฏิบัติหน้าที่
 
กฤษณา
           นางกฤษณา กฤตาคม 
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
                ปฏิบัติหน้าที่
 

    สคนธ
               นายสุคนธ์  ตังคโณบล 
       นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
                   ปฏิบัติหน้าที่

  สภาวด วลย
            นางสุภาวดี  วิลัย
   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
            ปฏิบัติหน้าที่

   รตนา
            นางรัตนา  แก้วเนตร 
    นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
             ปฏิบัติหน้าที่
   ทศนย
          นางทัศนีย์   นามสละ 
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
                  ปฏิบัติหน้าที่
    สมณฑา
          นางสุมณฑา   วงศ์มั่น 
       เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
                 ปฏิบัติหน้าที่
     

 

 

อ่าน 3003 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันจันทร์, 30 เมษายน 2561 10:31
อุณารัตน์ ลาผ่าน

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

บทความอื่นๆในหมวดหมู่นี้ « ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กลุ่มนโยบายและแผน »

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323