banner

วันพฤหัสบดี, 06 ธันวาคม 2561 13:55

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน

เขียนโดย

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน

คลิกเอกสารที่นี่

นายขวัญเรือน แสบงบาล รักษาการ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เข้าร่วมงานนิทรรศการ “ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี” (พ.ศ.2498-2558) โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินวัดสุปัฏนาราม วรวิหาร ครบ 63 ปี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร อ.เมืองอุบลราชธานี.

นายขวัญเรือน แสบงบาล รักษาการ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต กล่าววิสัยทัศน์ และร่วมร้องเพลงมาร์ชอุบล 1 จากนั้นได้แจ้งความเคลื่อนไหวด้านการศึกษารวมทั้งภารกิจเร่งด่วนให้ทุกคนได้รับทราบโดยทั่วกัน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.10 น. ณ ลานนาคราช สพป.อุบลราชธานี เขต 1

นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2561 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยมี นายขวัญเรือน แสบงบาล รักษาการ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายเข็มพรชัย ทองน้อย นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ให้การต้อนรับ และคณะกรรมการจัดงานทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1. 

แจ้งการโอนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

คลิกเอสารที่นี่

หนังสือนำส่ง

บัญชีจัดสรรรายโรงเรียน

นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2561

คลิกเอกสารที่นี่

นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมส่งคณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่จังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 64 "เจียงฮายเกมส์" โดย นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวให้โอวาทคณะนักกีฬา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตาม ตรวจสอบข้อมูล เนื่องจากมีผู้ยื่นเรื่องร้องเรียน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุบลราชธานี กรณีใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนเป็นเท็จประกอบการขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ใน สพป.อุบลราชธานี เขต 1-5 และ สพม.29 เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป โดยมี นายขวัญเรือน แสบงบาล รักษาการ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายเข็มพรชัย ทองน้อย นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 และนายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยการความสะดวก เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1

นายขวัญเรือน แสบงบาล รักษาการ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต กล่าววิสัยทัศน์ และร่วมร้องเพลงมาร์ชอุบล 1 จากนั้นได้แจ้งความเคลื่อนไหวด้านการศึกษารวมทั้งภารกิจเร่งด่วนให้ทุกคนได้รับทราบโดยทั่วกัน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ ลานนาคราช สพป.อุบลราชธานี เขต 1.

หน้าที่ 1 จาก 38

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323