banner

นายเข็มพรชัย ทองน้อย  นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  พร้อม ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และบุคลากรร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 39/2561 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จากรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน จากนั้น ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ได้พบปะเพื่อนครู เพื่อให้ผู้รับชมรายการได้รับทราบถึงผลการดำเนินงาน และการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1

นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต กล่าววิสัยทัศน์ และร้องเพลงมาร์ชอุบล เขต 1 ตามโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมได้แจ้งข่าวสาร นโยบายของ สพฐ.ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ จากนั้น นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  ได้พบปะกับบุคลากรในสังกัดตามลำดับ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 08.10 น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1.

นายขวัญเรือน แสบงบาล รักษาราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 และ นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  ให้การต้อนรับ นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1

นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อม นายพิจิตร ทาทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ นางอุณารัตน์ ลาผ่าน ผอ.กลุ่มนโยบายฯ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำ ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต กล่าววิสัยทัศน์ และร้องเพลงมาร์ชอุบล เขต 1 ตามโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตจากนั้น ได้แจ้งข่าวสาร นโยบายของ สพฐ.ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 08.10 น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุมราชธานี 

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)ประจำเดือนกันยายน 2561

คลิกรายละเอียด

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เครือข่ายสถานศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ร่วมกันจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ

     ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ณ สนามแข่งขัน สพป.อุบลราชธานีเขต 1
ที่เครือข่ายสถานศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ได้ร่วมกันจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนขึ้น เป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ริเริ่มการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2455 และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาใส่ใจในการเรียนวิชาชีพฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศ และรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัด อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษา และเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณะชน โดย นายพิจิตร ทาทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ กล่าวรายงานในนามของคณะกรรมการจัดงาน ได้กำหนดจัดการแข่งขันขึ้น ในระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2561 มีสถานที่การแข่งขัน จำนวน 7 จุด ประกอบด้วย

1. สนาม สพป.อุบลราชธานี เขต 1

2. สนาม ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี

3. สนาม ร.ร.มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

4. สนาม ร.ร.ปทุมวิทยากร

5. สนาม ร.ร.อุบลวิทยาคม

6. สนาม ร.ร.บ้านท่าบ่อ

7. สนามศูนย์การศึกษาพิเศษ

ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนอย่างหลากหลาย เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าประกวดและแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อไป //// ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ... ภาพ / ข่าว

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบGFMISประจำเดือน สิงหาคม 2561

คลิกรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีสรรหาบุคคลเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูประจำเรือนพักนอน ตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ คลิกที่นี่

หน้าที่ 1 จาก 37

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323