สอบครูธุรการ2557
kruturakan
จัดสรรงบประมาณ2557(70%)
budget2557_1
budget2557
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
ระบบงานสารบรรณ สพฐ.
ระบบสารบรรณจังหวัดอุบล
sarabun
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลนักเรียน ครู 2554
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร

nt2556

sar25561

plan57
             ส่วนที่ 1     ส่วนที่ 2

standard_khet

p2556

prb2554

standard_b55_56

standard_mobec

pc2556_113font

firefox1

 

โครงการเด่น
Ulti Clocks content
sar2556

สรุปจำนวนผู้เข้าสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุุรการโรงเรียน สพป.อบ.1

วันที่ จำนวนผู้สมัคร
  22 เมษายน 2557   
  357 คน
23 เมษายน 2557  189 คน
24 เมษายน 2557   -
25 เมษายน 2557  -
28 เมษายน 2557  -
29 เมษายน 2557  -
 

การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน วันที่สอง

news_169สพป.อบ.๑ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ โดย นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ นายอุดร พิสุทธิ์ และนายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ กำกับติดตามความเรียบร้อยในการรับสมัครฯ ซึ่งในวันแรกมีผู้มาสมัคร ๓๕๗ คน และวันที่สองมาสมัคร ๑๘๙ คน ภาพกิจกรรม
 

การประชุมคัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ปี ๒๕๕๗

news_168วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑ คณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานระดับจังหวัด ร่วมประชุมเพื่อดำเนินการคัดเลือก คัดสรรและเสนอรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์รับพระราชทานทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ปี ๒๕๕๗ โดย นายสุรัตน์ สรรพสาร เป็นประธานที่ประชุม พร้อมกำหนดปฏิทินการตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์โดยออกเยี่ยมบ้านนักเรียนผู้ขอรับทุนการศึกษาในระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗  ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

news_167วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อม นายอุดร พิสุทธิ์ นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ตรวจสอบความเรียบร้อยในการดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียนในวันแรก โดยเน้นย้ำว่าหากมีผู้แอบอ้างให้ความช่วยเหลือ ขอให้ผู้สมัครฯ เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจ และแจ้งมาที่ สพป.อบ.๑ ที่หมายเลข ๐๔๕ - ๒๔๒๓๒๓ ต่อ ๑๐๐๕ ในเวลาราชการ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ มอบนโยบายการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

news_166ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ มอบนโยบายเข้มในการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นอัตราจ้าง จำนวน ๑๓ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน โดยย้ำให้คณะกรรมการทุกคนทำงานตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อผู้สมัครฯ พร้อมเน้นมาตรการป้องกันการทุจริตทุกประเภท เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๑๕ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล ภาพกิจกรรม
 

การประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ครั้งที่ ๒

news_165
ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล ภาพกิจกรรม
 

สพฐ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนว ๔ ภูมิภาค

news_164นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนว ๔ ภูมิภาค จุดที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของ สพฐ.มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูแนะแนว และศึกษานิเทศก์ มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความจำเป็นของการแนะแนวอาชีพ โดย นางศกุนตลา สุขสมัย รอง ผอ.สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ จัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕

news_163ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก้าวเข้าสู่อาเซียนและสากลอย่างมั่นใจ โดยมี พระครูโสภณอาภากร เจ้าคณะตำบลก่อเอ้ เขต ๒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ้านยางน้อย พระครูสุขุมวรรโรภาส ผอ.ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ นายเฉลียว มนัส นายนรินทร์ ภาระศรี นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ และคณะวิทยากร เป็นผู้ดูแลการจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ

news_161_2คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ดร.สมเดช สีแสง อดีต ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต ๑ ณ เมรุวัดตากฟ้า จ.นครสวรรค์ โดยมีผู้บริหารระดับสูงใน สพฐ. รวมทั้ง ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เดินทางไปร่วมพิธีในครั้งนี้ (ขอบคุณภาพจาก อัชรา มณีรอด ปชส.สพป.อุทัยธานี เขต ๑) ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหารรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

news_160ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหารสำนักงาน ร่วมรดน้ำขอพร นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันปีใหม่ของไทย เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ณ วัดมณีวนาราม อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะเข้ากราบขอพร พระราชธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี(ธ)

news_159ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา กราบขอพร และสรงน้ำ พระเดชพระคุณ พระราชธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธ) เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

news_158ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย โดยการจัดให้มีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้มีคุณูปการด้านการศึกษา เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสเป็นการสร้างพื้นฐานจิตใจอันดีงาม โดยมี นายระลึก ธานี อดีตผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี และนายนิคม ทองพิทักษ์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงหนือ กล่าวให้พร เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะเข้ากราบขอพร พระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี

news_157ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา กราบขอพร และสรงน้ำ พระเดชพระคุณ พระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมร่วมประกอบพิธีอัญเชิญพระแก้วโกเมน พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุบลราชธานี มาประดิษฐานยังแท่นบุษบก โดยมี นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดมณีวนาราม อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

การประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๗)

news_156ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนจากโควตาที่เหลือ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๗) ของข้าราชการในสังกัด กลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑   ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

หนังสือราชการ จาก สพป.อบ.1 (E-office)

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้