bannerubon1
Database_DLIT25562557

read2558

วิสัยทัศน์20ปี
EP/MEP 2558
มหกรรมวิชาการโครงการ
EP/MEP
ครั้งที่ 8  ประจำปี 2558
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

S__4825699
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

sarabun
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557-2558

poor2_2557

30per2_2557

bud30percent_12557
budget2557_1

budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร

plan2558

bugget2558

prakan

bb2558

thai_read
         ป.3        ป.6

Untitled-3

sat_120_2557

eoffice

network2557

prakan57

disable

patiroob2557

watpon

factorF

accident

คู่มือ     รายละเอียด

nt2556

sar25561

plan57
             ส่วนที่ 1     ส่วนที่ 2

standard_khet

p2556

prb2554

standard_b55_56

standard_mobec

pc2556_113font

firefox1

 

โครงการเด่น
Ulti Clocks content

การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ชุดที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ครั้งที่ ๑

news_950ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ชุดที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ครั้งที่ ๑ เพื่อพิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการเขตฯ จากผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือกประธานกรรมการ โดยที่ประชุมได้เลือกให้ นายนรินทร์ ภาระศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน กพท. พร้อมนี้ได้ขอความร่วมมือจากที่ประชุม คือ อยากเห็นนักเรียนมีคุณภาพ อยากเห็นคุณภาพการจัดการศึกษา อยากให้เขตอยู่ในระดับต้น พร้อมลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้มีการเปิดสอน ๓ ภาษา และมีการดูแลนักเรียน (สิทธิของเด็กและเยาวชน) จากนั้นคณะกรรมการฯ จึงได้ร่วมบันทึกภาพแสดงความยินดีกับประธานที่ได้รับการเลือกสรร เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เข้าคารวะ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

news_949ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหารเขตพื้นที่ ผอ.กลุ่มและบุคลากร เข้าคารวะและแสดงความยินดีกับ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

การประชุมจัดงาน "ใต้ร่มพระบารมี ๖๐ ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี"

news_948นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมการจัดงาน ๖๐ ปี ในหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๘ ภายใต้ชื่องานว่า "ใต้ร่มพระบารมี ๖๐ ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี"  ซึ่งกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่สนามทุ่งศรีเมือง โดยมี ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเจ้าคำผง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายวิบูล มูลป้อม ครู โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่

news_946ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ. ๑
เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ
นายวิบูล  มูลป้อม ครูโรงเรียน
บ้านคำไฮใหญ่ โดยมี นายอภัย
บุญสาม
ผอ.โรงเรียนอนุบาลอุบล
ราชธานี นายกิติศักดิ์ บุญดาว ผู้แทน
ข้าราชการครู ใน ก.ค.ศ.ผู้บริหารสถาน
ศึกษาและข้าราชการครู ญาติพี่น้อง
ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ เมรุวัดมงคล
โกวิทาราม ต.ปทุม อ.เมืองอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมไว้อาลัยในพิธีฌาปนกิจศพ คุณครูณัฐวรรธน์ ใจเพียร

news_945นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อม นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายอำนาจ บุญทวี ผอ.ร.ร.บ้านคำไฮใหญ่ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร ร่วมไว้อาลัยในพิธีฌาปนกิจศพ คุณครูณัฐวรรธน์ ใจเพียร ครู ร.ร.บ้านคำไฮใหญ่ โดยมี นายสมบัติ รัตโน อดีต ส.ส.อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ เมรุวัดบ้านคำไฮใหญ่ ต.คำไฮใหญ่  อ.ดอนมดแดง ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานในงานฌาปนกิจศพ นายอำนวย อยู่สุข ครู โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่

news_944ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ. ๑ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นายอำนวย อยู่สุข ครูโรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ โดยมีนายกิติศักดิ์ บุญดาว ผู้แทนข้าราชการครู ใน ก.ค.ศ. นายอำนาจ บุญทวี ผอ.โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ นายปรีชา ทาศิริ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ญาติพี่น้อง ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ เมรุวัดบ้านหัวเรือ ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม 
 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพครูโรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่

news_939

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่
๑.ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นางสาวสร้อยผกา รอดภัย ณ บ้านพักบ้านนามึน ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
๒.นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายวิบูล มูลป้อม ณ วัดมงคลโกวิทาราม ต.ปทุม อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม 
๓.นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นางสาวจุฬาทิพย์  ดาวัลย์ ณ บ้านพักบ้านนาลังกา ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ ภาพกิจกรรม
๔.นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายอำนวย อยู่สุข ณ บ้านพักบ้านหัวเรือ ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

news_942นายสมศักดิ์  จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/ อำเภอ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ ในการนี้ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมประทุมวรราช ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่พร้อมให้กำลังใจข้าราชการครูและครอบครัวผู้เสียชีวิต

news935วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๑๕ น. ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน พร้อมนี้ได้เป็นตัวแทน นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. แสดงความเสียใจไว้อาลัยกับครอบครัวญาติของ ครูณัฐวรรธ์  ใจเพียร ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและนำศพกลับมาบำเพ็ญกุศลที่ภูมิลำเนา อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

งานแสดงมุทิตาจิต “เกียรติยศ ศักดิ์ศรี และความดีที่สร้างสรรค์” แก่ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๘

news_941นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในงานแสดงมุทิตาจิต “เกียรติยศ ศักดิ์ศรี และความดีที่สร้างสรรค์” แก่ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๘ โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นายระลึก ธานี อดีต ผอ.สปจ.อบ. ผศ.เกษม บุญรมย์ นายอุทัย ศรีจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาฯ ดร.วิเศษ ภูมิวิชัย อดีต ผอ.สพท.อบ.๑ นายประดิษฐ์ ไขแสง นายอุดร พิสุทธิ์ อดีต รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายอังกูล สมคะเนย์ อดีต ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ นายวิฑูรย์ นาสารีย์ นางบุญยงค์ ทองมี อดีตศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเท็ล ภาพกิจกรรม

 

การประชุม องค์คณะบุคคล (๓ องค์คณะ) และบุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

news_936ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุม องค์คณะบุคคล (๓ องค์คณะ) และบุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดยมี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องบอลรูม C โรงแรมลายทอง ภาพกิจกรรม

 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมมารดาของ นายเลอไทย ไชยกาล ผอ.ร.ร.บ้านท่าสนามชัย

news_935นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรม นางบุญทัน ไชยกาล มารดาของ นายเลอไทย ไชยกาล ผอ.ร.ร.บ้านท่าสนามชัย โดยมี น.ส.นันทนา บัพพคุต ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน น.ส.ประคองขวัญ  สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และคณะ ร่วมเป็นเกียรติแก่ผู้วายชนม์ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล วัดทองนพคุณ อ.เมืองอุบลฯ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมแสดงความไว้อาลัยต่อการสูญเสียมารดาของ นายเลอไทย ไชยกาล ผอ.ร.ร.บ้านท่าสนามชัย

news_934

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ศาลาบำเพ็ญกุศล วัดทองนพคุณ น.ส.นันทนา บัพพคุต ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน พร้อม นางนันทนา พายตะคุ หน.กลุ่มงานบริหารทั่วไป และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทน ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมแสดงความไว้อาลัยต่อการสูญเสีย นางบุญทัน ไชยกาล มารดาของ นายเลอไทย ไชยกาล ผอ.ร.ร. บ้านท่าสนามชัย ซึ่งจะตั้งบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. และมีกำหนดการฌาปนกิจศพ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล วัดทองนพคุณ อ.เมืองอุบลฯ ภาพกิจกรรม

 

งานมหกรรมแนะแนวนักเรียนโรงเรียนดีประจำตำบลและโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับสู่การเรียนสายอาชีวศึกษาการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

news_933ดร.อนันต์ หอมพิกุล ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมแนะแนวนักเรียนโรงเรียนดีประจำตำบลและโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับสู่การเรียนสายอาชีวศึกษาการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ โดยความร่วมมือของ นายวีระพันธุ์ สำเภานนท์ ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี นายชาญทนงค์ บุญรักษา ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และ ดร.ธนกร ไชยกุล ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ที่เข้าร่วมโครงการ  เพื่อให้ครูแนะแนวและนักเรียน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้รับฟังบรรยายการศึกษาต่อ เห็นสภาพจริงของห้องเรียน สื่อการเรียนและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ มี นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายสมชาย สุภาคาร ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นายสุเมธ  มัดธนู หน.กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันฯ นายจิรวัฒน์  สว่างวงศ์ หน.กลุ่มงานเลขานุการฯ ดร.วัชราภรณ์  จิตรมาศ หน.กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์  เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

general

1.  ประกาศโรงเรียนบ้านมะเขือ เรื่อง การขึ้นบัญชีการสรรหาและเลือกสรร
     เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘
2.  ประกาศโรงเรียนบ้านมะเขือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
     เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 
3.  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
    โรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่
4. โรงเรียนบ้านท่าลาดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
    พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๘
    คลิกรายละเอียดที่นี่
5. ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
    ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
    แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่ 
6. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา
    ขาดครูขั้นวิกฤตโรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
    คลิกรายละเอียดที่นี่
7.  ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก.ตำแหน่ง
     ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
     แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘    คลิกรายละเอียดที่นี่
8. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก. โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
     คลิกรายละเอียดที่นี่
9. ประกาศโรงเรียน บ้านท่าลาด  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
    เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
10. ประกาศโรงเรียนบ้านท่าลาด เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกสรร
    เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่
11. ประกาศโรงเรียนชุมดอนเชียงโทรังแร้ง
เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหา
สถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่ 
12. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ๓ กันยายน ๒๕๕๘
คลิกรายละเอียดที่นี่ 
13. โรงเรียนบ้านมะเขือ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๓ กันยายน ๒๕๕๘
คลิกรายละเอียดที่นี่ 
      แก้ไขประกาศโรงเรียนบ้านมะเขือ คลิกรายละเอียดที่นี่    ๘ กันยายน ๒๕๕๘

soobraka_2558

ประกาศโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
    - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 10 ชุด ปีงบประมาณ 2557
       (3 สิงหาคม 2558)

ประกาศโรงเรียนบ้านยาง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 1 ชุด  ปีงบประมาณ 2556
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 3 ชุด  ปีงบประมาณ 2557
       (3 สิงหาคม 2558)

ประกาศโรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 1 ชุด  ปีงบประมาณ  2556
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 3 ชุด  ปีงบประมาณ  2557
        (3 สิงหาคม 2558)

* ประกาศสอบราคาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซม

   อาคารเรียนแบบพิเศษทรงไทย 2 หลัง (21 เมษายน 2558)

* ประกาศ สพป.อบ.1 ขยายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ (21 เมษายน 2558)

* ประกาศสอบราคาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ (25 กุมภาพันธ์ 2558)
สพฐ.. แจ้งข่าว สพป.

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
tepeonline
DLIT
พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

ผลการแข่งขันระดับชาติ
ครั้งที่ 64

logosillapa_64nation

 

utqonline2557
utqonline
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี    คลิก

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ วิชาหน้าที่พลเมือง  
ของโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด
จังหวัดระยอง คลิก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้