king2557_sat
ขอเชิญ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมลงนามลงถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ ทางเวบไซต์ คลิกที่นี่ค่ะ
สอบ 31 มกราคม 2558 เหลือเพียง...วัน 31.01.2015 12:00 64 Days
mahachakri2
mahachakri3
vichakan
sakon2557_1 sakon2557_2
sakon2557_3


s_b2557 gpf2557
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

eofficeubn_1

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557
bud30percent_12557
budget2557_1
budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการเด่น
Ulti Clocks content

สพป.อบ.๑ จัดประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับจังหวัด

news_282วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับจังหวัด โดยมีตัวแทนที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละเขตพื้นที่ส่งผลงานเข้ามาคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนไปประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป มี นายประหยัด ไขแสง นายเฉลียว มนัส นายชาตรี ปุระมงคล นายอุดร พิสุทธิ์ นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประกวด พร้อมคณะศึกษานิเทศก์จากทุกเขตพื้นที่ร่วมเป็นกรรมการ  ภาพกิจกรรม
 

การประชุมสัมมนาติดตามการบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 news_281นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานที่ประชุมสัมมนาติดตามการบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมผู้บริหารเขตพื้นที่ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ (ขอบคุณภาพจาก คุณชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.) ภาพกิจกรรม
 

การประชุมคณะกรรมการจัดงานคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

news_280นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการจัดงาน "วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมี นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายวลงกรณ์ บุญเต็ม รอง ผอ.สพม.๒๙ พร้อมคณะกรรมการฯ ทุกส่วนเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

การประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๗

news_279นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานจัดการประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ในรอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่ ประกอบด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และโครงงานประวัติศาสตร์ ระดับประถมและมัธยมตอนต้น โดยมี นายเฉลียว มนัส นายวิชัย ภารการ นายนรินทร์ ภาระศรี นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งร่วมกันคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมคณะกรรมการประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ ๑๒

news_278นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ในรอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่ โดยมี นายเฉลียว มนัส พร้อม นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีอุบล ภาพกิจกรรม
 

สภากาแฟอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 ปี 2557

news_277วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดประชุมสภากาแฟอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 ปี 2557 เพื่อความปรองดอง สมานฉันท์ และสันติสุขสู่ชาวจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายคันฉัตร ตันเสถียร นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนพร้อมขานรับนโยบายคืนความสุขให้ประชาชน พร้อมนี้ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ได้แจ้งกิจกรรมงานของกระทรวงศึกษาธิการที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพื่อสนองนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ให้ที่ประชุมทราบ  ภาพกิจกรรม
 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" เครือข่ายโรงเรียนสุจริต

news_269คณะผู้บริหารสถานศึกษา สพป.อบ.๑ จำนวน ๒๖ แห่ง เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" เครือข่ายโรงเรียนสุจริต เพื่อรับทราบนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต ซึ่งนางสาริกา ชายผา ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมโบนันซ่า เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา   ภาพกิจกรรม
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ โดยใช้รูปแบบพหุระดับ

news_275นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ โดยใช้รูปแบบพหุระดับ (โรงเรียน ห้องเรียน นักเรียน) สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูเข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาทักษะตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดย นางฉวีวรรณ วะรงค์ และนางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ เป็นวิทยากร มี นายพิจิตร ทาทอง หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา พร้อมนายสุเมธ  มัดธนู หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา นายคุณาธิปญ์  ยุทไธสง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา นายจิรวัฒน์  สว่างวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงาน ก.ต.ป.น.และคณะศึกษานิเทศก์ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

news_274นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้กับครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการของโรงเรียน โดยคณะศึกษานิเทศก์ให้การต้นรับ ณ ห้องประชุมราชธานี
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม                      
 

ประชุมบุคลากรเพื่อรับทราบแนวปฏิบัติระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(e-Office)

news_272ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ประชุมบุุคลากรเพื่อรับทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานบริหารจัดการเอกสารด้วยระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(e-Office) ที่นำมาใช้แทนระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(e-Filing) เดิม เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ธุรการ ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

การประกวดระเบียบแถว(สวนสนาม)ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๗

news_273นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีประกวดระเบียบแถว(สวนสนาม)ลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๗ ที่ผ่านการคัดเลือกระดับอำเภอและเป็นตัวแทนเข้าประกวดทั้งหมด ๒๙ กอง พร้อมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ รวม ๑,๐๕๘ คน ตามโครงการลูกเสือพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ โดยมี พันตำรวจเอก อมร ผ่องสมรูป ผู้กำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ ๒๒ นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ นายสมบัติ บุตรเพชร รอง ผอ.สพป.อบ.๒ นายมนต์ตรี ธนะคุณ ผอ.สำนักการศึกษาเทศบาลนครอุบลราชธานี และคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬากองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ ๒๒(ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ) ภาพกิจกรรม
 

การประชุมคณะกรรมการประกวดระเบียบแถว(สวนสนาม)ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับจังหวัด

news_269นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการประกวดระเบียบแถว(สวนสนาม)ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕ ตามโครงการลูกเสือพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ โดยมี นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมรับฟังนโยบายในการจัดประกวดระเบียบแถว เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

วันสถาปนา"โรงเรียนปทุมวิทยากร" ครบรอบปีที่ ๗๖

news_271ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนา "โรงเรียนปทุมวิทยากร" ครบรอบปีที่ ๗๖ และมอบเกียรติคุณบัตรศิษย์เก่าดีเด่นและผู้มีอุปการะคุณ ผู้ร่วมงานประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้นำชุมชน ศิษย์เก่าและผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนโรงเรียนปทุมวิทยากร ณ หอประชุมประทุมทอง เมื่อว้นที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ จัดโครงการ"ร่วมพัฒนาการศึกษาและสร้างความสุขให้กับนักเรียน"

news_2671ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับ บริษัท เกียรติสุรนนท์ จำกัด จัดโครงการ"ร่วมพัฒนาการศึกษาและสร้างความสุขให้กับนักเรียน" เพื่อมอบชุดนักเรียน ทุนการศึกษา และอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทัพไทย อำเภอเมืองอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

หนังสือราชการ จาก สพป.อบ.1 (E-office)

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
utqonline2557
utqonline
พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้