DMC21_2557

obecnetwork   special_sillapa
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

eofficeubn_1

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557
bud30percent_12557
budget2557_1
budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลนักเรียน ครู 2554
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการเด่น
Ulti Clocks content

ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพคุณยายคำมั่น ภาระศรี

news_241ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพคุณยายคำหมั้น ภาระศรี คุณแม่นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อบ.๑  โดยมีนายมนต์ตรี ธนะคุณ รอง ผอ.สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ ศาลานาบุญ วัดพระธาตุหนองบัว เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศ รุ่นที่ ๒

news_240นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศ รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ของเขตพื้นที่ โดยมี นายสุรเชษฐ์  บุตรพรหม ผอ.ร.ร.บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศ รุ่นที่ ๑

news_239นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศ รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของเขตพื้นที่ โดยมี นายสมชาย สุภาคาร หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ นายสุรเชษฐ์  บุตรพรหม ผอ.ร.ร.บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

พิธีเปิดค่ายพัฒนาคุณภาพเด็กไทย : การเสริมสร้างสิทธิหน้าที่พลเมือง

news_238นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายพัฒนาคุณภาพเด็กไทย : การเสริมสร้างสิทธิหน้าที่พลเมือง พร้อมเยี่ยมชั้นเรียน สังเกตุการสอน และทดสอบการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ร.ร.บ้านกุดกะเสียน อ.เขื่องใน ภาพกิจกรรม
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดอุบลราชธานี

news_237สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดแพรคลุมป้าย "โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ เนวิล สคริมชอว์" บ้านเจริญชัย ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โดย นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริฯ มี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ข้าราชการ ลูกเสือชาวบ้าน และพสกนิกรในพื้นที่เฝ้าฯ รับเสด็จอย่างเนืองแน่น เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

news_236ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมี รอง ผอ.สพป.อบ.๑/ผอ.กลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจง เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

แจ้งโรงเรียนกรอกข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม

special
 

ผอ.สพป.อบ.๑ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี

news_235นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมด้วยนายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นางธันยาภัทธ์ พัชรปุณยสิทธิ์ ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ชั้น ๔) วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทัพไทย อำเภอเมืองอุบลราชธานี

news_234ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทัพไทย อำเภอเมืองอุบลราชธานี เพื่อรับทราบปัญหาในการจัดการศึกษา ร่วมหาแนวทางในการจัดการเรียนรู้สร้างเครือข่ายการพัฒนาและส่งเสริมให้ครูมี ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูง ขึ้นตามนโยบายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีนายสมนึก สมคะเน ผอ.ร.ร.บ้านทัพไทย และคณะคุณครู ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๒ เขื่องใน ๕

news_233นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ออกนิเทศติดตามสถานศึกษาตามนโยบายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทราบปัญหาในการจัดการศึกษา พร้อมร่วมหาแนวทางในการจัดการเรียนรู้สร้างเครือข่ายการพัฒนาและส่งเสริมให้ครูมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นโดยมี นายวิบูลย์ ส่งสุข ผอ.ร.ร.บ้านนาแก้วประชาสรรค์ ซึ่งจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และคณะครูให้ความร่วมมือในการนิเทศเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคำไฮน้อย

news_230ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคำไฮน้อย อำเภอเหล่าเสือโก้ก เพื่อรับทราบปัญหาในการจัดการศึกษา ร่วมหาแนวทางในการจัดการเรียนรู้สร้างเครือข่ายการพัฒนาและส่งเสริมให้ครูมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นตามนโยบายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีนายรัชศักดิ์  แก้วมาลา ผอ. ร.ร.บ้านคำไฮน้อย และคณะครูให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ภาพกิจกรรม
 

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระสิริพัฒนาภรณ์ (สมหมาย บุญเอื้อ) อดีตเจ้าคณะอำเภอเขื่องในและอดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีเมือง

news_228ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระสิริพัฒนาภรณ์ (สมหมาย บุญเอื้อ) อดีตเจ้าคณะอำเภอเขื่องในและอดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีเมือง  โดยพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นองค์ประธานสงฆ์  นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีทายกทายิกกา ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นจำนวนมาก ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ เมรุพิเศษนกหัสดีลิงค์ วัดทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองปลาปาก

news_229ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองปลาปาก อำเภอเมืองอุบลราชธานี เพื่อรับทราบปัญหาในการจัดการศึกษา ร่วมหาแนวทางในการจัดการเรียนรู้สร้างเครือข่ายการพัฒนาและส่งเสริมให้ครูมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นตามนโยบายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีนายรินจักร ลิ้มจิตรกร ผอ. ร.ร.บ้านหนองปลาปาก และคณะครูให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ออกตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

news_301วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ออกตรวจเยี่ยมนิเทศสถานศึกษา เพื่อติดตามรับทราบปัญหาในการจัดการศึกษา พร้อมร่วมหาแนวทางในการจัดการเรียนรู้สร้างเครือข่ายการพัฒนาและส่งเสริมให้ครูมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ตามนโยบายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน
ภาพกิจกรรม
นายประหยัด
ไขแสง ภาพกิจกรรม
นายชาณรงค์  ผาสุขมูล ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

หนังสือราชการ จาก สพป.อบ.1 (E-office)

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
utqonline2557
utqonline
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้