kru_25022558ubon3
boss_school25581

test_nation2558
(แก้ไข 10 กุมภาพันธ์ 2558)

li3D_2558

internet_school_25581
king2557_sat
ลงนามถวายพระพร
วันพ่อแห่งชาติ
ทางเวบไซต์ คลิกที่นี่ค่ะ
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557

act_ubn1

คลิกเพื่อดาวน์โหลดภาพ

ภาพงานวันครู 2558

ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557-2558

poor2_2557

30per2_2557

bud30percent_12557
budget2557_1

budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร

thai_read
         ป.3        ป.6

Untitled-3

sat_120_2557

eoffice

network2557

prakan57

disable

patiroob2557

watpon

factorF

accident

คู่มือ     รายละเอียด

nt2556

sar25561

plan57
             ส่วนที่ 1     ส่วนที่ 2

standard_khet

p2556

prb2554

standard_b55_56

standard_mobec

pc2556_113font

firefox1

 

โครงการเด่น
Ulti Clocks content

การประชุมคณะกรรมการสรรหาอนุกรรมการ ผู้แทน ก.ค.ศ.

news_413ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาอนุกรรมการ ผู้แทน ก.ค.ศ.ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของ ก.ค.ศ. เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระเจ้าใหญ่สามภพ และประเพณีบุญข้าวกระยาสารท

news_412ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระเจ้าใหญ่สามภพและประเพณีบุญข้าวกระยาสารท วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ณ วัดมงคลโกวิทราม ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวิโรจน์ มีแก้ว อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ค.ศ. ได้ตรวจติดตามหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

news_411

นายกิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ค.ศ. ได้ตรวจติดตามหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ โดยนายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ และคณะกรรมการทุกหน่วยเลือกตั้งให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.๑ ร่วมประชุมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนปลายทาง

news_406_1รงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 177 โรงเรียนและ 1 โรงเรียนสาขา ร่วมประชุมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนปลายทาง พร้อมโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
อำเภอเมืองอุบลราชธานี
อำเภอเขื่องใน
อำเภอม่วงสามสิบ
อำเภอดอนมดแดง
อำเภอเหล่าเสือโก้ก
 

ปรับปรุงแก้ไขการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

DMC2556

   DMC2557

  network2557_1

 

ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมประชุมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนปลายทาง จุดสำนักงานเขตพื้นที่่ พร้อมออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน

news_405ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูโรงเรียนขนาดเล็กบางส่วนเข้าร่วมประชุมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนปลายทาง ซึ่งดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ โดยนายเฉลียว มนัส นายประหยัดไข แสงไข รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางอุณารัตน์ ลาผ่าน ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ  และศึกษานิเทศก์กลุ่มงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมการศึกษา ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ เมือ่วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ

news_404นายวินัย รอดจ่าย อดีตรองเลขา กพฐ. เป็นประธานในงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ดร.จิรพรรณ ปุณณเกษม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขา กพฐ. ณ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง โดยนายบำรุง - นางธนพรรณ แก้วจันดี ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมผู้บริหารและบุคลาการทางการศึกษา ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาฯ กพฐ. ตรวจเยี่ยม ศูนย์การพัฒนาครูและบุคลากร ด้านการวัดผลประเมินผลการศึกษา และด้านบรรณรักษ์ หน่วยอบรมที่ ๙ อุบลราชธานี รุ่นที่ ๔

news_403นายโรจนะ  กฤษเจริญ รองเลขาฯ กพฐ. พร้อมด้วยนายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  ลงพื้นที่พร้อมตรวจเยี่ยม ศูนย์การพัฒนาครูและบุคลากร ด้านการวัดผลประเมินผลการศึกษา และด้านบรรณรักษ์ หน่วยอบรมที่ ๙ อุบลราชธานี รุ่นที่ ๔  โดย นายณรงค์  แผ้วพลสง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต ๑ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑-๕ และ สพม. เขต ๒๙ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาฯ กพฐ. ตรวจเยี่ยม สพป.อบ.๑

news_402นายโรจนะ  กฤษเจริญ รองเลขาฯ กพฐ. พร้อมด้วยนายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  ลงพื้นที่พร้อมตรวจเยี่ยม สพป.อบ.๑ ในการเตรียมความพร้อมการประชุมปลายทางโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งจะประชุมพร้อมกันทั่วประเทศในวันเสาร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ โดย นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

โรงเรียนอาเวมารีอา จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

news_401ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอาเวมารีอา ประจำปี ๒๕๕๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และจิตใจ ให้นักเรียนสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมความมีระเบียบวินัย มีความสามัคคีในหมู่คณะ การช่วยเหลือส่วนรวม และเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน  โดย ซิสเตอร์ ดร.กัลยา หยาดทองคำ ผอ./ผู้จัดการ ร.ร.อาเวมารีอา ประธานจัดงาน จัดให้มีกิจกรรมเดินพาเหรด การแข่งขันกีฬา กรีฑาประเภทต่างๆ ในระหว่างวันที่ ๔ - ๕ กันยายน ๒๕๕๗ มี นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการบริหารโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขัน เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาโรงเรียนอาเวมารีอา อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

การเลือกตั้งอนุกรรมการ ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาฯ

55_n

ตารางเปรียบเทียบการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาฯ

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3688 การเลือกตั้งอนุกรรมการ
ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3437 การดำเนินการได้มา
ของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

akks2557_22082557

สรุปจำนวนผู้สมัคร

 

ประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

news_400ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้กับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 177 โรงเรียนและ 1 โรงเรียนสาขา ให้ทราบแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การเตรียมความพร้อมในการรับสัญญาณ ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ รวมทั้งการนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน โดยมี นายวิชัย ภารการ นายเฉลียว มนัส ดร.เธียนไท คำล้าน นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมให้คำชี้แจง ณ ห้องประชุมราชธานี เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

การแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ประจำปี ๒๕๕๗

news_399ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเล่นกีฬา และออกกำลังกายอย่างทั่วถึง มีความสามัคคีในหมู่คณะ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้งได้รับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้สูงขึ้น สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น การจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น ๒ รุ่น คือ รุ่นอายุ ๑๒ ปี และรุ่นอายุ ๑๕ ปี (ชาย/หญิง) ใน ๕ ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล ฟุตซอล เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล และเปตอง จากตัวแทนนักกีฬาระดับอำเภอเข้าร่วมแข่งขันระหว่างวันที่ ๓ - ๕ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมี นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา) อ.เมืองอุบลราชธานี   ภาพกิจกรรม
 

การประชุมทางไกลด้วยระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ การจัดสรรงบประมาณโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

news_398_1วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล
ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อม นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ , นายพสิษฐ์  ปางชาติ ผอ.กลุ่มอำนวยการ , น.ส.ประคองขวัญ  สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน , นายปรีชา ทาศิริ หน.
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลด้วยระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่องโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดย ดร.พิธาน พื้นทอง ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นประธานในการชี้แจงประเด็นการจัดสรรงบประมาณ และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นไปด้วยดี และมีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

สพฐ.. แจ้งข่าว สพป.

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต

ผลการแข่งขันระดับชาติ
ครั้งที่ 64

logosillapa_64nation

 

พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

utqonline2557
utqonline
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้