scout

king2557_sat
ลงนามถวายพระพร
วันพ่อแห่งชาติ
ทางเวบไซต์ คลิกที่นี่ค่ะ
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557

act_ubn1

คลิกเพื่อดาวน์โหลดภาพ

ภาพงานวันครู 2558

ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557-2558

poor2_2557

30per2_2557

bud30percent_12557
budget2557_1

budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร

plan2558

bugget2558

prakan

bb2558

thai_read
         ป.3        ป.6

Untitled-3

sat_120_2557

eoffice

network2557

prakan57

disable

patiroob2557

watpon

factorF

accident

คู่มือ     รายละเอียด

nt2556

sar25561

plan57
             ส่วนที่ 1     ส่วนที่ 2

standard_khet

p2556

prb2554

standard_b55_56

standard_mobec

pc2556_113font

firefox1

 

โครงการเด่น
Ulti Clocks content

จังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวการจัดงานและกิจกรรมสำคัญของจังหวัด

news_517นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายเศรษฐการย์ ทิพย์สุวรรณ รักษาราชการปลัดจังหวัดอุบลราชธานี , นายสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี , ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ , นางกาญจนา ทวีวัฒน์ รักษาราชการพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี , นางอรนุช จินตะเวช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี , นายวิจักร ฐิตะสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ และ นายนครินทร์ สุทัตโต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวชนเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ในวันที่ ๕ ธํนวาคม ๒๕๕๗, การจัดงานราตรีสโมสรสันนิบาต ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ และการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมุ่งเน้นการจัดงานเพื่อความสุขของชาวอุบลราชธานี ให้มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวอุบลฯ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ โรงแรมลายทอง อ.เมืองอุบลฯ ภาพกิจกรรม
 

จังหวัดอุบลราชธานี จัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๕๗

news_516นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายสักการะแด่พระองค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ , พันตำรวจเอก อมร ผ่องสมรูป ผู้กำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ ๒๒ , นายสุรพล สายพันธ์ ประธาน กกต. , นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ , ผู้กำกับลูกเสือ , ชมรมลูกเสือชาวบ้าน , ลูกเสือ - เนตรนารีทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สนามกีฬากองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ ๒๒ ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ  ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ มอบทุนสนับสนุนทุนนักกีฬาว่ายน้ำ

news_515ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี ร่วมกันมอบทุนสนับสนุน เด็กชายปิยะ จตุพรพงศ์ นักเรียนชั้น ป.๓ ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี ที่เป็นตัวแทนนักเรียนกีฬาว่ายน้ำของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งหาทุนด้วยตนเองโดยการจำหน่ายนมเปรี้ยวเป็นการหารายได้พิเศษหลังเลิกเรียน เพื่อเป็นทุนไปแข่งขันว่ายน้ำที่จังหวัดขอนแก่น ให้มีขวัญกำลังใจ สามารถพัฒนาทักษะด้านการกีฬาว่ายน้ำให้เต็มศักยภาพ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา 11.00 น. ณ บริเวณสระว่ายน้ำ ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี  ภาพกิจกรรม
 

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เฉลิมฉลองรางวัลสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

news_512นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลองรางวัลสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมี ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ผอ.ร.ร.อัสสัมชัญอุบลราชธานี , นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ , น.ส.สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี , นายบำรุง แก้วจันดี ประธานกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๔๕ น. ณ ร.ร.อัสสัมชัญอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ ศึกษาดูงานการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน สพป.อบ.๑

news_514นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิชัย  แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ ในการศึกษาดูงานการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการเงิน การบัญชี และการพัสดุ โดยมี นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เจ้าหน้าที่ สพป.อบ.๑ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา

news5131นายวีรศักดิ์ วิริยะพันธ์ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณติดตั้งขยายและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ให้กับโรงเรียนในสังกัดสพป.อบ.๑ ณ ห้องประชุมศรีอุบล เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดง เตรียมงาน "รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม" งานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๘

news_510ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงบนเวทีกลาง ในงานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๘  เตรียมงาน "รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม" เพื่อนำเสนอการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านและศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่มีผลงานชนะเลิศ และได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ ร่วมโชว์ผลงานบนเวทีกลาง ในระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)  โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

จังหวัดอุบลราชธานี เตรียมการจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๕๗

news_509นายเศรษฐการย์ ทิพย์สุวรรณ รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมเตรียมการจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมี นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมคณะกรรมการทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

news_508นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะรอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อม ผอ.กลุ่ม ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อถวายความจงรักภักดี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ สตูดิโอ สถานีโทรทัศน์ราชธานีเคเบิล RTY อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหาร ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

news_507ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อม ผอ.กลุ่ม ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อถวายความจงรักภักดี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องแสดง ๑ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

โรงเรียนอุบลวิทยาคม รับการประเมินรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

news_506ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ นายสมบัติ บุตรเพชร ประธานคณะกรรมการประเมินรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานและคณะ พร้อมนี้ได้สนับสนุนการประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ระดับจังหวัด มี นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ อดีต ส.ส.อุบลราชธานี นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่าย ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมเป็นเกียรติและให้การสนับสนุน นายอภัย สบายใจ ผอ.ร.ร.อุบลวิทยาคม เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ร.ร.อุบลวิทยาคม ภาพกิจกรรม
 

การประชุมโรงเรียนแกนนำโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

news_511นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมโรงเรียนแกนนำโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการฯ โดยมี ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายปรีชา ทาศิริ , นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ , นายไพรัตน์ ครองยุติ ผอ.ร.ร.บ้านขามป้อม , นายสุริยันต์ พรมจำปา ผอ.ร.ร.บ้านตำแย , นายอุดมชัย บุญเอื้อ ผอ.ร.ร.บ้านเสียมทอง , นายวิสิทธิ์ ศรีไหม ผอ.ร.ร.บ้านดอนชี , นางพิสมัย พันธุ์สุวรรณ ครู ร.ร.บ้านนาคำ คณะผู้บริหารในเครือข่ายสถานศึกษาเขื่องใน ๒ และครู เข้าร่วมประชุม  เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านขามป้อม อ.เขื่องใน ภาพกิจกรรม
 

พิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน เล่มที่ ๓๘

news_505ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน เล่มที่ ๓๘  โดยคณะกรรมการสโมสรไลออนส์อุบลราชธานี ประกอบด้วย ไลออนส์วิมลทิพย์ ศรีบุตตะ , ไลออนส์นุชรี ถ้ำกลาง , ไลออนส์ประสงค์ จันทร์จำปา , ไลออนส์วิลาวัณย์ ศรศิลป์ ,  ไลออนส์ถนอม มิ่งวงศ์ และไลออนส์วิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ พร้อมนี้ นายเฉลียว มนัส , ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ , นายสมชาย สุภาคาร ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

news_504

นายเสริม ไชยณรงค์ ผวจ.อุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ฯ จากนั้น พลตรี นิรุทธ เกตุสิริ ผบ.มทบ.22 จึงได้ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในจังหวัด โดยเฉพาะหน่วยงานด้านการศึกษาที่จะนำนักเรียน นักศึกษา เข้ามาศึกษาในแหล่งเรียนรู้ยัง พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ได้ตระหนัก และภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เข้าร่วมประชุมเพื่อนำแนวทางสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาทุกแห่งด้วย เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ อาคารสัมมนา ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มทบ.22 ภาพกิจกรรม

 
บทความ อื่นๆ ...

general

1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
    โรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่
2. โรงเรียนบ้านท่าลาดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
    พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๘

    คลิกรายละเอียดที่นี่
3. ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
    ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
    แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่ 
4. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา
    ขาดครูขั้นวิกฤตโรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
    คลิกรายละเอียดที่นี่
5.  ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก.ตำแหน่ง
     ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
     แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘    คลิกรายละเอียดที่นี่
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก. โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
     คลิกรายละเอียดที่นี่

สพฐ.. แจ้งข่าว สพป.

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต

ผลการแข่งขันระดับชาติ
ครั้งที่ 64

logosillapa_64nation

 

พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

utqonline2557
utqonline
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้