12bookfair2557

sin_2557
ubonratchathani
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

eofficeubn_1

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557(70%)
budget2557_1
budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลนักเรียน ครู 2554
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการเด่น
Ulti Clocks content

สพป.อบ.๑ เป็นเจ้าภาพประกวด "Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน"

new_87ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการประกวด "Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน" ระดับเขตตรวจราชการ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ โดยมีนักเรียนชั้น ป.๕ จาก จ.อุบลราชธานี นครพนม มุกดาหาร สกลนคร ยโสธร ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ เข้าร่วมแข่งขัน  เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑  ภาพกิจกรรม
 

การจัดทำวิพากษ์ประชาพิจารณ์ ปรับปรุง แก้ไขโครงการอาหารกลางวัน

new84ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ นายเชวง วัฒนธีรางกูร ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ นายประกอบ จิรานุกูลสวัสดิ์ นางพนอ อี้รักษา และนางอัณชลี แจ่มผล คณะกรรมการจัดทำวิพากษ์ประชาพิจารณ์ ปรับปรุง แก้ไขพระราชบัญญัติและระเบียบกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาจาก สพป.อบ.๑ - ๕ ร.ร.ตชด. ร.ร.เอกชน และ ร.ร.จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม ๔๐ โรงเรียน เข้าร่วมประชาพิจารณ์ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑  ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ร่วมประกอบพิธีทำบุญถวายพระเดชพระคุณพระสิริพัฒนาภรณ์

n83ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเจ้าภาพประกอบพิธีทำบุญถวายพระเดชพระคุณพระสิริพัฒนาภรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีเมือง และอดีตเจ้าคณะอำเภอเขื่องใน เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ วิหารศรีเมือง วัดทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี  ภาพกิจกรรม
 

การประชุมรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้ง ๒/๒๕๕๗

new82ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้ง ๒/๒๕๕๗ เพื่อหารือข้อราชการ รวมทั้งแนวปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล ภาพกิจกรรม
 

ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี

new81วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ และอดีตผู้บริหาร กศน. ร่วมให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ตรวจสนามสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๖

new80วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เดินทางไปตรวจสนามสอบ LAS (Local Assessment System) ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ สำหรับนักเรียนในระดับชั้น ป.๒ ป.๕ และ การทดสอบ NT (National Test) ระดับชั้น ป.๓ โดยมี นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายอภัย บุญสาม ผอ.ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี และคณะผู้บริหาร ร่วมตรวจสอบความเรียบร้อย ณ สนามสอบอนุบาลอุบลราชธานี   ภาพกิจกรรม
 

มอบทุนการศึกษาโรงเรียนสมเด็จ

1ดร.วิชัย  แสงศรี ผอ.สพป. อุบลราชธานีเขต  ๑ เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาโรงเรียนสมเด็จ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
โดยท่านเจ้าคุณวิบูลธรรมาภรณ์ 
เจ้าอาวาสวัดสุปัฎนาราม องค์อุปถัมภ์
ทุนศิษย์เก่าโรงเรียสมเด็จ ปี ๒๕๑๑
ทุนจากงาน
พระราชทานเพลิงศพพระครูปุญญากตาธิคุณ
ทุนคุณทิพรัตน์ เผ่าวิจารณ์ ทุนตระกูลอินทรีย์ ทุนคุณสุพรรณี บุญถูก
ทุนคุณสมพงษ์ ทองทั่ว
ทุนคุณประสิทธิ์ โพธิ์พิมพ์  โดยคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสมเด็จ นายชุมศักดิ์  ชุมนุม 
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนและคณะให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ภาพกิจกรรม
 

ร่วมให้การต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

963นายมนต์ตรี  ธนะคุณ 
รอง ผอ.สพป.อบ.๑

และนางสาวประคองขวัญ  สัมพะวงศ์
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อบ.๑
ร่วมให้การต้อนรับนางมัณฑะนา  สุทธิวรชัย 
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี
พร้อมคณะ ในการมอบเครื่องบรรเทาทุกข์
แก่ประชาชนที่ได้รับความเสียหาย
จากอัคคีภัยที่บ้านกระโสบ ตำบลกระโสบ
อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ในการนี้มี
เด็กชายจักรวรรดิ  กรายทอง นักเรียนชั้น ป.๕ ของโรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา)ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วย
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ภาพกิจกรรม
 

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดประกอบการพิจารณาบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งบุคลากรทางศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค(๒)

962ดร.วิชัย  แสงศรี  ผอ.สพป.อบ.๑
เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการ
จัดทำร่างรายละเอียดประกอบการพิจารณา
บุคคลเข้าสู่ตำแหน่งบุคลากรทางศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค(๒) ตามกรอบอัตรา
กำลังใหม่ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด

961ดร.วิชัย  แสงศรี  ผอ.สพป.อบ.๑
เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการ
กำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ
ด้านการสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างและพัฒนาการเรียนรู้
และทักษะการสหกรณ์สู่วิถีชีวิตประชาชน
ในชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม
พิทยาลงกรณ์  สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม

 

การอบรมพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่การประเมินระดับชาติ (National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

a3ดร.วิชัย  แสงศรี  ผอ.สพป.อบ.๑
เป็นประธานในเปิดการอบรมการพัฒนา
เครื่องมือวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่
การประเมินระดับชาติ (National Test:
NT) ปีการศึกษา ๒๕๕๖
โดยมีนายชาญณรงค์  ผาสุขมูล
รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายสมชาย  สุภาคาร
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
นายสุเมธ  มัดธนู  หัวหน้ากลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา พร้อมคณะให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรในการอบรมพัฒนา
ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63

new_74นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ "สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม Good Thinker Good Morality Ensuring Greatness" โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เข้าร่วมพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภาพกิจกรรม
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน จ.อุบลราชธานี

new_72สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๓๕ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี มี นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนร่วมรับเสด็จ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ประชุมชี้แจงการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๖

new_73นายชาญณรงค์  ผาสุขมูล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี  ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

หนังสือราชการ จาก สพป.อบ.1 (E-office)

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้