Database_DLIT25562557
วิสัยทัศน์20ปี
EP/MEP 2558
มหกรรมวิชาการโครงการ
EP/MEP
ครั้งที่ 8  ประจำปี 2558
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

S__4825699
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

sarabun
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557-2558

poor2_2557

30per2_2557

bud30percent_12557
budget2557_1

budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร

plan2558

bugget2558

prakan

bb2558

thai_read
         ป.3        ป.6

Untitled-3

sat_120_2557

eoffice

network2557

prakan57

disable

patiroob2557

watpon

factorF

accident

คู่มือ     รายละเอียด

nt2556

sar25561

plan57
             ส่วนที่ 1     ส่วนที่ 2

standard_khet

p2556

prb2554

standard_b55_56

standard_mobec

pc2556_113font

firefox1

 

โครงการเด่น
Ulti Clocks content

สพป.อบ.๑ ร่วมรับฟังนโยบายการบริหารงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

news_648นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวนันทนา บัพพคุต ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ร่วมรับฟังนโยบายการบริหารงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จาก ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องประชุมราชธานี เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

ประกาศผลสอบวิชาการนานาชาติรอบที่1ปี2558

test_nation2558
 

ประกาศ สพป.อบ.๑ การขายทอดตลาดอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ครั้งที่ ๒

ประกาศ สพป.อบ.๑

เรื่อง การขายทอดตลาดอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ครั้งที่ ๒

คลิกที่นี่

 

สพป.อบ.๑ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมคุณแม่ศิลา สายบุญ

news_649นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ศิลา สายบุญ แม่ยาย นายเชษฐพงศ์ สุขปาน ผอ.โรงเรียนบ้านเหล่าแดง เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ บ้านเลขที่ ๒๒ ถนนแจ้งสนิท ซอย ๔ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2557 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”

news_647พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ “สุดยอดเด็กไทย  ก้าวไกลสู่อาเซียน”  โดยนำผลงานทุกด้านของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับภาคจากทุกเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ มาประกวด แข่งขัน เพื่อชิงชัยในระดับประเทศ รวมทั้งการจัดแสดงผลงานและจำหน่ายสินค้าฝีมือนักเรียนทั่วประเทศ  ในการนี้ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมงานพร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจคณะนักเรียน ครู ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๓ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

news_646ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี  เขต ๑ เป็นประธานในการประชุม รอง ผอ.เขตฯ ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.อุบลราชธานี  เขต ๑ ให้ดำเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ตามนโยบายและของ สพฐ.ณ ห้องประชุมราชธานี เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในงานฌาปนกิจศพ นางจุฑาภา พุทธรักษา อดีตครูโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์

news_645ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานในงานฌาปนกิจศพ นางจุฑาภา พุทธรักษา ครูโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ อำเภอเขื่องใน โดยมี คณะผู้บริหาร สพป.อบ.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู เจ้าหน้าที่ สพป.อบ.๑ และญาติพี่น้องร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ด้วย ณ เมรุวัดบ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

news_644สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในวันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์  ซึ่งในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สอบข้อเขียน และในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สอบสัมภาษณ์ และการสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบจำนวน ๙๑ คน ขาดสอบ ๖ คน โดยมี ดร.พิธาน  พื้นทอง ที่ปรึกษาสพฐ. และนายรณชิต บุตรภักดีธรรม นิติกร สพฐ. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

การแข่งขันกีฬา-กรีฑา เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๓ เขื่องใน ๖ เกมส์ ประจำปี ๒๕๕๗

news_643นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๓ เขื่องใน ๖ เกมส์ ประจำปี ๒๕๕๗ จัดโดย นายประสิทธิ์ ทองโสม ผอ.ร.ร.บ้านเค็ง ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๓ เขื่องใน ๖ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง ๑๕ โรงเรียน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ตำบลหนองเหล่า ตำบลยางขี้นก ร่วมให้การสนับสนุนการแข่งขัน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬาและกรีฑาที่ตนถนัด มีการฝึกซ้อมที่ถูกวิธี รู้จักการเล่นกีฬา-กรีฑา รู้กฎกติกา มีมารยาทในการเล่นและชม และเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย อันจะทำให้เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีระเบียบวินัยที่เหมาะสม และไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด ตลอดจนแสดงถึงการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รวมทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และประสานกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในเครือข่ายสถานศึกษา โดยจัดการแข่งขันเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬา ร.ร.บ้านหนองห้างหนองกวาง อ.เขื่องใน ภาพกิจกรรม
 

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล "สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" (Princess Maha Chakri Award) จังหวัดอุบลราชธานี

news_642ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล "สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" (Princess Maha Chakri Award) จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสุรพล  สายพันธ์ นายสมพงษ์ โลมะรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี ดร.อนันต์ หอมพิกุล ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี นายประวิทย์ หลักบุญ ผอ.สพม. เขต ๒๙ ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อบ.๔ ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการกองการศึกษา อบจ.อุบลราชธานี โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียน

news_639นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือ เด็กหญิงศิริลักษณ์ พลสมัคร นักเรียนชั้น ป.๕ ร.ร.บ้านดุมใหญ่ดงยาง อ.ม่วงสามสิบ ที่ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ เนื่องจากบิดาพิการและมารดาไม่ได้ประกอบอาชีพ ทำให้ได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถส่งเสียให้ศึกษาต่อได้ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ จึงมอบทุนช่วยเหลือในการดำรงชีพของครอบครัวและการศึกษาให้ จากนั้นจึงมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมขอให้ทุกคนร่วมกันตอบแทนบุญคุณแผ่นดินด้วย โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อม รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ผอ.กลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดร่วมรับมอบนโยบายโดยพร้อมเพรียงกัน ในระหว่างการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

kru_02_2558

 

การประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด

news_641ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อม นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับ นางศิรดา กีรติเรขา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และกรรมการกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด โดยมี นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุม  เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๑๕ น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ภาพกิจกรรม
 

ผลการแข่งศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๔ ปี ๒๕๕๗

logosillapa_64nation

 
บทความ อื่นๆ ...

general
 1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
    โรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่
2. โรงเรียนบ้านท่าลาดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
    พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๘

    คลิกรายละเอียดที่นี่
3. ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
    ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
    แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่ 
4. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา
    ขาดครูขั้นวิกฤตโรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
    คลิกรายละเอียดที่นี่
5.  ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก.ตำแหน่ง
     ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
     แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘    คลิกรายละเอียดที่นี่
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก. โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
     คลิกรายละเอียดที่นี่
7. ประกาศโรงเรียน บ้านท่าลาด  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
    เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
8. ประกาศโรงเรียนบ้านท่าลาด เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกสรร
    เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่
9. ประกาศโรงเรียนชุมดอนเชียงโทรังแร้ง
เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหา
สถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่ 

soobraka_2558

ประกาศโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
    - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 10 ชุด ปีงบประมาณ 2557
       (3 สิงหาคม 2558)

ประกาศโรงเรียนบ้านยาง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 1 ชุด  ปีงบประมาณ 2556
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 3 ชุด  ปีงบประมาณ 2557
       (3 สิงหาคม 2558)

ประกาศโรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 1 ชุด  ปีงบประมาณ  2556
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 3 ชุด  ปีงบประมาณ  2557
        (3 สิงหาคม 2558)

* ประกาศสอบราคาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซม

   อาคารเรียนแบบพิเศษทรงไทย 2 หลัง (21 เมษายน 2558)

* ประกาศ สพป.อบ.1 ขยายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ (21 เมษายน 2558)

* ประกาศสอบราคาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ (25 กุมภาพันธ์ 2558)
สพฐ.. แจ้งข่าว สพป.

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
tepeonline
DLIT
พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

ผลการแข่งขันระดับชาติ
ครั้งที่ 64

logosillapa_64nation

 

utqonline2557
utqonline
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี    คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้