28july4
EP/MEP 2558
มหกรรมวิชาการโครงการ
EP/MEP
ครั้งที่ 8  ประจำปี 2558
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

S__4825699
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

sarabun
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557-2558

poor2_2557

30per2_2557

bud30percent_12557
budget2557_1

budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร

plan2558

bugget2558

prakan

bb2558

thai_read
         ป.3        ป.6

Untitled-3

sat_120_2557

eoffice

network2557

prakan57

disable

patiroob2557

watpon

factorF

accident

คู่มือ     รายละเอียด

nt2556

sar25561

plan57
             ส่วนที่ 1     ส่วนที่ 2

standard_khet

p2556

prb2554

standard_b55_56

standard_mobec

pc2556_113font

firefox1

 

โครงการเด่น
Ulti Clocks content

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมส่งนายเสริม ไชยณรงค์ ในการเดินไปรับตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

news_618ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมส่ง นายเสริม ไชยณรงค์ ในการเดินไปรับตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

news_617ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่จะย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมลายทอง ภาพกิจกรรม
 

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. แสดงความไว้เสียใจกับครอบครัวของ ครูอัมพร บุญยิ้ม

news_615_1วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นตัวแทนของ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. วางหรีดพร้อมแสดงความไว้เสียใจกับครอบครัวของ ครูอัมพร บุญยิ้ม ครู ร.ร.บ้านเหล่าแดง อ.ดอนมดแดง ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเฉียบพลัน เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๒.๒๐ น. ภาพกิจกรรม
 

สพฐ.จัดเสวนาปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน

news_613วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ที่โรงแรมรามาการ์เดนท์ กรุงเทพมหานคร พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนา "การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน" พร้อมนี้ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้ร่วมเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้ด้วย โดยผ่านระบบการประชุมคอนเฟอเรนท์ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

news_616นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และโรงเรียนนำร่องการสอนวิชาชีพ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะอาชีพ แก้ปัญหานักเรียนที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับไม่สามารถประกอบอาชีพได้  เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

news_614นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดยมี นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพิมานทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนบ้านท่าศาลา อ.เขื่องใน

news_609วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ออกตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมที่ ร.ร.บ้านท่าศาลา อ.เขื่องใน ที่รับสัญญาณจากโรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งส่งเป็นสัญญาณดาวเทียมไปสู่โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศซึ่งมีปัญหาการขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงตามวิชาเอก พร้อมนี้ได้ทดสอบความพร้อมของนักเรียนชั้น ป.๖ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่จะจัดให้สอบพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ นี้ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมสนับสนุนวันทหารผ่านศึก

news_612นายวิชัย ภารการ พร้อมด้วย นายชาตรี ปุระมงคล นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารการเงินฯ น.ส.ประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายฯ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับพร้อมสนับสนุนกิจกรรมวันทหารผ่านศึก โดยการอุดหนุนดอกป๊อปปี้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์วันทหารผ่านศึก ที่นำมาจำหน่ายโดย นางตวงรัตน์ โกวิทย์ติวงศ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒๑ และคณะแม่บ้านทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  ภาพกิจกรรม
 

การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗ สนามสอบ อ.เมืองอุบลราชธานี

news_610ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับสนามสอบ อ.เมืองอุบลราชธานี เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย โดยมี นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นายสมชาย สุภาคาร ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ดร.วัชราภรณ์ จิตรมาศ และ นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ ศึกษา นิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้ร่วมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกฝ่าย และผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจ และถือปฏิบัติอย่างถูกต้องทุกขั้นตอน เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗ สนามสอบ อ.เขื่องใน

news_608ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับสนามสอบ อ.เขื่องใน เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย โดยมี ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ และนายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ดร.วัชราภรณ์ จิตรมาศ และ นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้ร่วมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกฝ่าย และผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจ และถือปฏิบัติอย่างถูกต้องทุกขั้นตอน  เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมอำเภอเขื่องใน ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับนายอรรณพ อุ่นอก เนื่องในวาระเข้ารับตำแหน่งนายอำเภอเมืองอุบลราชธานี

news_607นายวิชัย ภารการ นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ  ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอรรณพ อุ่นอก ในเนื่องวาระเข้ารับตำแหน่งใหม่ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองอุบลราชธานี เมื่่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘  ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ จัดประชุมครูผู้รับผิดชอบงานกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

news_606นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมครูผู้รับผิดชอบงานกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  ทุกเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน ๑๐๕ คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับเปลี่ยนระบบการติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนและการบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านเวบไซต์ รวมถึงการรับทราบปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน โดยมี นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ และบุคลากรจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

ตารางสอบ และไวนิลonet2557

ONET2558

>> ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗
>> โครงสร้างข้อสอบและรูปแบบข้อสอบ O-NET

>> สนามสอบและโรงเรียนร่วมสอบ O-NET ชั้น ป.๖

>> สนามสอบและโรงเรียนร่วมสอบ O-NET ชั้น ม.๓

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับสนามสอบ (ปรับปรุงใหม่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘)new1

ไวนิลonet2557

 

รับสมัครรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

boss_2558
คลิกรายละเอียดที่นี่
 
บทความ อื่นๆ ...

general
 1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
    โรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่
2. โรงเรียนบ้านท่าลาดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
    พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๘

    คลิกรายละเอียดที่นี่
3. ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
    ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
    แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่ 
4. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา
    ขาดครูขั้นวิกฤตโรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
    คลิกรายละเอียดที่นี่
5.  ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก.ตำแหน่ง
     ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
     แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘    คลิกรายละเอียดที่นี่
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก. โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
     คลิกรายละเอียดที่นี่
7. ประกาศโรงเรียน บ้านท่าลาด  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
    เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
8. ประกาศโรงเรียนบ้านท่าลาด เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกสรร
    เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่

soobraka_2558

ประกาศโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
    - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 10 ชุด ปีงบประมาณ 2557
       (3 สิงหาคม 2558)

ประกาศโรงเรียนบ้านยาง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 1 ชุด  ปีงบประมาณ 2556
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 3 ชุด  ปีงบประมาณ 2557
       (3 สิงหาคม 2558)

ประกาศโรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 1 ชุด  ปีงบประมาณ  2556
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 3 ชุด  ปีงบประมาณ  2557
        (3 สิงหาคม 2558)

* ประกาศสอบราคาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซม

   อาคารเรียนแบบพิเศษทรงไทย 2 หลัง (21 เมษายน 2558)

* ประกาศ สพป.อบ.1 ขยายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ (21 เมษายน 2558)

* ประกาศสอบราคาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ (25 กุมภาพันธ์ 2558)
สพฐ.. แจ้งข่าว สพป.

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
DLIT
พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

ผลการแข่งขันระดับชาติ
ครั้งที่ 64

logosillapa_64nation

 

utqonline2557
utqonline
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี    คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้