LAS_NT25572

t_las2557

(แก้ไข ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

location_las2557
          
thai
king2557_sat
ลงนามถวายพระพร
วันพ่อแห่งชาติ
ทางเวบไซต์ คลิกที่นี่ค่ะ
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

eofficeubn_1

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557

act_ubn1

คลิกเพื่อดาวน์โหลดภาพ

ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2557

บริจาคโลหิตทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

พิธีวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ตักบาตรเช้า พิธีถวายพระพร พิธีจุดเทียนชัย

การประชุมสัมมนายกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
(๗ ธันวาคม ๒๕๕๗)

ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557-2558

poor2_2557

30per2_2557

bud30percent_12557
budget2557_1

budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการเด่น
Ulti Clocks content

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ประชุมจัดทำข้อเสนอและชุดความคิดเพื่อปฏิรูปการศึกษา

news_595ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑  ประชุมจัดทำข้อเสนอและชุดความคิดเพื่อปฏิรูปการศึกษา โดย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร ภาพกิจกรรม

 

สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถี ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

news_594นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ นำบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถี ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดย นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม

 

สพป.อบ.๑ จัดงานวันครูประจำปี ๒๕๕๘ "เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ"

news_589สพป.อบ.๑ จัดงานวันครู ครั้งที่ ๕๙ ประจำปี ๒๕๕๘ "เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ" โดยนายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี โดยมีนายอนุชา วงศ์ทองสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานี ผศ.ดร.อารี หลวงนา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายบำรุง แก้วจันดี นายกสมาครูผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี นายสุวรรณ บุญจูง ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี นายประพันธ์ จันทร์ชุ่ม นายอำเภอดอนมดแดง นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเหล่าเสือโก้ก นายไพรัช ศรีพลัง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 นายกิติศักดิ์  บุญดาว ผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ผู้ร่วมงานประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งพิธีในภาคเช้าทำบุญตักบาตร กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ "พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน" และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษาในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และกิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และมอบรางวัลแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประเภทต่าง ๆ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และกิจกรรมภาคบ่ายกีฬาสัมพันธ์สร้างสรรค์วิชาชีพครู ณ สนามกีฬาโรงเรียนเมืองอุบล เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม  พิธีทำบุญตักบาตร  กิจกรรรมเฉลิมพระเกียรติและระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  เพิ่มเติม กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ภาพรับรางวัล
 

สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

news_593นายบุญเพ็ง เนื้องอ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ นำบุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่มีต่อประชาชนชาวไทย โดย นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘
สนามสอบโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

 

สพป.อบ.๑ รับการตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ ตามนโยบาย สพฐ.

news_588นางพัชรา ประวาลพิทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สพฐ. พร้อม นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ และน.ส.อุบลพรรณ มีจิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. เดินทางมาตรวจราชการที่ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามนโยบายของ สพฐ. ประจำปี ๒๕๕๘ ประกอบด้วย มาตรฐานการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศการบริหารจัดการที่ดี  มาตรฐานการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพการบริหารวิชาการ และมาตรฐานผลการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในด้านการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนำผลการนิเทศติดตามไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ และคณะร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๑๕๕๘ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ภาพกิจกรรม
 

ประกาศสอบราคา

๒. ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๒/๒๖ (จำนวน ๑ หลัง)
     ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ
  
   (๒๑ มกราคม ๒๕๕๘)

 

๑. เรียกประกาศสอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ
    และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดและประสบภัย ปีงบประมาณ
    พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ
  คลิกเอกสาร

 

แจ้งรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลในงานวันครู

แจ้งรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลในงานวันครู
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘
ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

๑. หนังสือแจ้ง    คลิกหนังสือแจ้ง
๒. กำหนดการ  การจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๙ ประจำปี ๒๕๕๘ คลิกกำหนดการ
๓. รายชื่อผู้เข้ารับรางวัลวันครู
     ๓.๑ ครูดีในดวงใจ     คลิกดูรายชื่อ
     ๓.๒ ครูดีมีทุกวัน       คลิกดูรายชื่อ
     ๓.๓ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับประเทศ   คลิกดูรายชื่อ
     ๓.๔ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาค         คลิกดูรายชื่อ
     ๓.๕ คุรุสดุดี              คลิกดูรายชื่อ
     ๓.๖ ครูผู้สอนดีเด่น     คลิกดูรายชื่อ
     ๓.๗ หนึ่งโรงเรียน 1 นวัตกรรม    คลิกดูรายชื่อ
     ๓.๘ หนึ่งแสนครูดี     new1
            - รอง ผอ.เขตพื้นที่ฯ    - ศึกษานิเทศก์    
          - ครู (ตัวแทนเครือข่าย ๒๕ เครือข่าย และเครือข่ายเอกชน เครือข่ายละ ๑ คน)
           - ครู กศน./ ครูการศึกษาพิเศษ  คลิกดูรายชื่อหนึ่งแสนครูดี    

                           แผนผังการจัดที่นั่ง   new1
รายชื่อและรหัสการนั่ง       แผนผังที่นั่ง

แจ้งเพิ่มเติม (๑๕ มกราคม ๒๕๕๗) new1

รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมตักบาตรวันครู ประจำปี 2558. (แก้ไขเวลาตักบาตร จาก 07.30 น. เป็น เวลา 06.30 น.)

รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมวันครู ประจำปี 2558

รายชื่อศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมวันครู ประจำปี 2558 

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นำคณะเข้าคารวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานี

news_587ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นำคณะผู้บริหาร สพป.อบ.1 เข้าคารวะขอพร นายอนุชา  ทองวงศ์สกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ ณ ศาลจังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘  ภาพกิจกรรม

 

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นำคณะเข้าคารวะอธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี

news_586ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นำคณะผู้บริหาร สพป.อบ.1 เข้าคารวะขอพร นายพัลลภ  รัตนจันทรา อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ ณ ศาลปกครองอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘  ภาพกิจกรรม

 

สพป.อบ.๑ ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

news_585นายนิกร วีสเพ็ญ กรรมการเขตพื้นที่ฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗  นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียนอ่าน ไม่ออกเขียนไม่ได้”  กำหนดการสอบ O-NET และการประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๕๗  กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๕๗ NT และ LAS  การได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๙ การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ และพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ของสพป.อบ.๑  ประกาศสพป.อบ ๑ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของสพป.อบ. ๑ โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ทำหน้าที่เลขานุการ ณ ห้องประชุมศรีอุบล เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

สพป.อบ.๑ ร่วมบริจาคทำบุญโรงทานวัดหนองป่าพง

news_584ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการมอบสิ่งของและบริจาคทรัพย์ เพื่อสนับสนุนการตั้งโรงทานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ณ วัดหนองป่าพง โดยมีบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ ณ สพป.อบ.๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ประชุมเตรียมการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๕๙ ประจำปี ๒๕๕๘

news_583ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๕๙ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมี รองผอ.สพป.อบ.๑ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ประธานเครือข่ายสถานศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในพิธีทางศาสนาและพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ "พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน" และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และกิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์สร้างสรรค์วิชาชีพครู ณ ห้องประชุมราชธานี เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นำคณะเข้าคารวะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

news_582ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นำคณะผู้บริหารเขต พร้อม ผอ.กลุ่ม เข้าคารวะขอพร พลตำรวจตรี ธวัชชัย นิลานุช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี  ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

หนังสือราชการ จาก สพป.อบ.1 (E-office)

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
utqonline2557
utqonline
พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้