king2557_sat
ลงนามถวายพระพร
วันพ่อแห่งชาติ
ทางเวบไซต์ คลิกที่นี่ค่ะ
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557

act_ubn1

คลิกเพื่อดาวน์โหลดภาพ

ภาพงานวันครู 2558

ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557-2558

poor2_2557

30per2_2557

bud30percent_12557
budget2557_1

budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร

plan2558

bugget2558

prakan

bb2558

thai_read
         ป.3        ป.6

Untitled-3

sat_120_2557

eoffice

network2557

prakan57

disable

patiroob2557

watpon

factorF

accident

คู่มือ     รายละเอียด

nt2556

sar25561

plan57
             ส่วนที่ 1     ส่วนที่ 2

standard_khet

p2556

prb2554

standard_b55_56

standard_mobec

pc2556_113font

firefox1

 

โครงการเด่น
Ulti Clocks content

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณยายพิกุล แก้วขอนแก่น มารดา ดร.พนัชกร บำเรอเพงศ์

news_738นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณยายพิกุล แก้วขอนแก่น
มารดา ดร.พนัชกร บำเรอพงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น
ผู้แทนข้าราชการครู ใน อกคศ.สพป.
อุบลราชธานี เขต ๑  ณ เมรุวัดตลาดราชมงคล บ้านอ้น ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

ผอ.สพป.อบ.๑ เข้ารับการอบรม นบส.ศธ. รุ่นที่ ๕

news_735ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เข้ารับการอบรม นบส.ศธ.รุ่นที่ ๕  ณ สถาบันพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณยายพิกุล แก้วขอนแก่น มารดา ดร.พนัชกร บำเรอเพงศ์

news_734ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ผอ.สพป.
ฉะเชิงเทรา เขต ๑ เป็นประธานในพิธีสวด
พระอภิธรรมศพ คุณยายพิกุล แก้วขอนแก่น
มารดา ดร.พนัชกร บำเรอพงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น
ผู้แทนข้าราชการครู ใน อกคศ.สพป.
อุบลราชธานี เขต ๑ ในการนี้ ดร.วิชัย แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมด้วยนายวิชัย ภารการ นายเฉลียว มนัส นายประหยัด ไขแสง นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  นายสมชาย
สุภาคาร
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพในครั้งนี้ด้วย ณ บ้านเลขที่ ๗๗ บ้านอ้น ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

news_733นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เชิดชูเกียรติคุณพระปรีชาสามารถที่เลื่องลือปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ตราบเท่าทุกวันนี้ ในการนี้ นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน นายวีระศักดิ์  วิริยะพันธ์ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี  เขต ๑ นางสาวประคองขวัญ  สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ คุณยายประคอง เจริญลอย

news_732ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี
เขต ๑ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ 
คุณยายประคอง เจริญลอย แม่ยาย
นายอำนาจ บุญทวี ผอ.โรงเรียนบ้าน
คำไฮใหญ่
โดยมี นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน
นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน
รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ญาติพี่น้อง
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ด้วย ณ เมรุวัดใหม่ประชาสรรค์ ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ. ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๗ และแนวทางการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๔

news_731ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี  เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลรายบุคคลสิ้นปีการ ศึกษา ๒๕๕๗  และแนวทางการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๔ ซึ่งเป็นผู้เข้ารับการอบรม จากอำเภอดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก และม่วงสามสิบ จำนวน ๖๓ โรงเรียน โดย นายวีระศักดิ์  วิริยะพันธ์ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี  เขต ๑ นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายอภัย สบายใจ ผอ.โรงเรียนอุบลวิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหาร ครู วิทยากร ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ นายยุทธ ไชยกุล ผอ.โรงเรียนบ้านเหล่าบาก นายประเสริฐ วงศ์เสนา ผอ.โรงเรียนบ้านโอดนาดี นายสมบัติ ปัญญาคง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเมืองน้อย ร่วมเป็นเกียรติในการอบรมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุบลวิทยาคม เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะรดน้ำขอพร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

news_729ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหารพร้อมบุคลากรในสังกัด เข้ารดน้ำขอพรตามประเพณีปีใหม่ไทยจาก ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ อาคารอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะรดน้ำขอพรรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

news_728ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหารพร้อมบุคลากรในสังกัด เข้ารดน้ำขอพรตามประเพณีปีใหม่ไทยจาก นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ. ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๗ และแนวทางการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๓

news_730นายวีระศักดิ์  วิริยะพันธ์ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี  เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลรายบุคคลสิ้นปีการ ศึกษา ๒๕๕๗  และแนวทางการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้เข้ารับการอบรม จากอำเภอเขื่องในและม่วงสามสิบ จำนวน ๖๓ โรงเรียน โดย นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายอภัย สบายใจ ผอ.โรงเรียนอุบลวิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหาร ครู วิทยากร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุบลวิทยาคม เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

news_727ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เพื่อรับฟังนโยบายจากท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้ได้รับความเข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเกิดประสิทธิผล มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ขอบคุณ ข่าว/ภาพ ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.) ภาพกิจกรรม
 

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ พิธีรดน้ำขอพร ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ.

news_726ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ พิธีรดน้ำขอพร ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. และผู้บริหารระดับสูง สพฐ.  สมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

สพป.อบ. ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๗ และแนวทางการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๒

724นายวีระศักดิ์  วิริยะพันธ์ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี  เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลรายบุคคลสิ้นปีการ ศึกษา ๒๕๕๗  และแนวทางการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้เข้ารับการอบรม จากอำเภอเขื่องใน จำนวน ๖๓ โรงเรียน โดย นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายอภัย สบายใจ ผอ.โรงเรียนอุบลวิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหาร ครู วิทยากร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุบลวิทยาคม เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย จังหวัดอุบลราชธานี

news_725นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมให้ความรู้แก่ครูผู้ดูแลเด็กและครูผู้สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่อยู่ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีตัวแทนจากสำนักงาน ปปส.ภาค ๓ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

การประชุม "สภากาแฟอุบลราชธานี" ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (ประจำเดือนเมษายน)

news_723นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เข้าร่วมรับธงกับ ผศ.ดร.สมพร ดวนใหญ่ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมผู้บริหาร สพป./สพม.สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม "สภากาแฟอุบลราชธานี" ในเดือนพฤษภาคม โดยมี นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการส่งมอบธงจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

general

1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
    โรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่
2. โรงเรียนบ้านท่าลาดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
    พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๘

    คลิกรายละเอียดที่นี่
3. ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
    ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
    แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่ 
4. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา
    ขาดครูขั้นวิกฤตโรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
    คลิกรายละเอียดที่นี่
5.  ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก.ตำแหน่ง
     ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
     แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘    คลิกรายละเอียดที่นี่

สพฐ.. แจ้งข่าว สพป.

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต

ผลการแข่งขันระดับชาติ
ครั้งที่ 64

logosillapa_64nation

 

พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

utqonline2557
utqonline
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้