Database_DLIT25562557
EP/MEP 2558
มหกรรมวิชาการโครงการ
EP/MEP
ครั้งที่ 8  ประจำปี 2558
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

S__4825699
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

sarabun
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557-2558

poor2_2557

30per2_2557

bud30percent_12557
budget2557_1

budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร

plan2558

bugget2558

prakan

bb2558

thai_read
         ป.3        ป.6

Untitled-3

sat_120_2557

eoffice

network2557

prakan57

disable

patiroob2557

watpon

factorF

accident

คู่มือ     รายละเอียด

nt2556

sar25561

plan57
             ส่วนที่ 1     ส่วนที่ 2

standard_khet

p2556

prb2554

standard_b55_56

standard_mobec

pc2556_113font

firefox1

 

โครงการเด่น
Ulti Clocks content

โครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อสนองนโยบาย สพฐ. ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "การป้องกันการทุจริต"

news_879ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อสนองนโยบาย สพฐ. ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "การป้องกันการทุจริต" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ภายใต้ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) เรื่อง ความมีวินัย กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ของสัปดาห์เพื่อเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม

 

พิธีพระราชทานเพลิงศพ นายโอภาส อยู่สุข อดีต ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งใต้

news_878ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายโอภาส อยู่สุข อดีต ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ โดยมี นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล  รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ญาติพี่น้องร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ด้วย ณ เมรุวัดบ้านสำราญ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

พิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ ๗ ปี ๒๕๕๘

news_877นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ ๗ ปี ๒๕๕๘ อย่างเป็นทางการ โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นายเธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ๑ นางธนพร คำนวณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สุนีย์ ทาวเวอร์ ภาพกิจกรรม

 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงตามโครงการตาวิเศษ

news_880นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการตาวิเศษสัญจร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ภายใต้ชื่อโครงการตาวิเศษสัญจร มุ่งสู่ "อุบลเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๓ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ มี นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมภาคีเครือข่ายร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามโครงการตาวิเศษสัญจรฯ โดย คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช นายกสมาคมสร้างสรรค์ไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ลานเสาเฉลียง อุบลสแควร์ อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

การตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

news_876

นายธนากร งามชมพู เป็นประธานกรรมการ ในการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในจุดเน้นที่ ๑ ด้านการพัฒนาผู้เรียน และจุดเน้นที่ ๒ ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ และคณะ เข้ารับการตรวจติดตามและประเมินผลฯ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมราชธานี ภาพกิจกรรม

 

 

การประชุมคณะทำงานรับผิดชอบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

news_872นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานรับผิดชอบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากคณะติดตามผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  โดยมี นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ นายนรินทร์ ภาระศรี นายเฉลียว มนัส นายเธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล ภาพกิจกรรม

 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประชุมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิใน กพท.

news_873นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ เนื่องจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหาที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมสรรหาโดยพร้อมเพรียงกัน มี นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ทำหน้าที่เลขาที่ประชุม  เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเจ้าคำผง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

ประชุมโครงการอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามระดับความสามารถจากการประเมินความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ระยะที่ ๑

news_869นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมโครงการอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามระดับความสามารถจากการประเมินความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR  ระยะที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศรีอุบล ภาพกิจกรรม

 

การประชุมชี้แจงข้าราชการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “คูปองพัฒนาครู”

news_868นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงข้าราชการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “คูปองพัฒนาครู” จำนวน ๔๓ คน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๑๒ คน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๑๐ คน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๑๑ คน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ๑๐ คน โดยมี นายคุณาฐิปฏ์ ยุทไธสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางเยาวลักษณ์ สุรภักดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นางวิจิตรา สุขสาย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และคณะครูโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุมชี้แจง เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมราชธานี ภาพกิจกรรม

 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมแสดงความไว้อาลัยต่อ ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งใต้

news_871นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อม นายพสิษฐ์ ปางขาติ ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายไพฑูรย์ ตระการไทย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากร สพป.อบ.๑ นำพวงหรีดของ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา และโครงการสานสายใจผู้บริหาร สพป.อบ.๑ เพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของ นายโอภาส อยู่สุข ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งใต้ และแสดงความเสียใจกับ นางกชมล อยู่สุข ผอ.ร.ร.บ้านเตย ซึ่งเป็นภรรยา เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ บ้านเลขที่ ๘๑ หมู่ ๗ ซอยนาวาศาสนกิจ ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

โครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อสนองนโยบาย สพฐ. ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "การป้องกันการทุจริต" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

news_866

นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.
อุบลราชธานี
เขต พร้อมข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วม
 
โครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อสนองนโยบาย สพฐ. ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "การป้องกันการทุจริต" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ภายใต้ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) เรื่อง ความมีวินัย กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เพื่อเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม

 

 

การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘

news_865

นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่องมาตรการในป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ ที่เข้าไปใช้บริการในสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ โดยมี นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พล.ต.นิรุทธ เกตุสิริ ผบ.มทบ.๒๒ พล.ต.ต.ธวัชชัย นิลานุช ผบก.ภ.จว.อบ. นายเศรษฐการย์ ทิพย์สุวรรณ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต๑-๕ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม

 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมพิธีเปิดงานและปล่อยขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๘

news_864ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมพิธีเปิดงานและปล่อยขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ถาวรสืบไป และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยตามนโยบายของรัฐบาล ที่กำหนดให้ปี พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย ในการนี้โรงเรียนในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ จัดขบวนรำประกอบการแห่งเทียน  ณ บริเวณปะรำพิธีหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 01 สิงหาคม 2015 เวลา 07:08 น.)

 

สพป.อบ.๑ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างพระพุทธศรีสัตตนาคาอริยะวิสุทธาธิบดี ศรีโลกนาถ (พระเจ้าใหญ่สามภพ)

news_862ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างพระพุทธศรีสัตตนาคาอริยะวิสุทธาธิบดี ศรีโลกนาถ (พระเจ้าใหญ่สามภพ) โดยมีบุคลากรในสังกัดร่วมทอดถวาย เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ วัดมงคลโกวิทาราม ภาพกิจกรรม

 
บทความ อื่นๆ ...

general
 1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
    โรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่
2. โรงเรียนบ้านท่าลาดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
    พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๘

    คลิกรายละเอียดที่นี่
3. ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
    ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
    แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่ 
4. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา
    ขาดครูขั้นวิกฤตโรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
    คลิกรายละเอียดที่นี่
5.  ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก.ตำแหน่ง
     ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
     แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘    คลิกรายละเอียดที่นี่
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก. โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
     คลิกรายละเอียดที่นี่
7. ประกาศโรงเรียน บ้านท่าลาด  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
    เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
8. ประกาศโรงเรียนบ้านท่าลาด เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกสรร
    เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่
9. ประกาศโรงเรียนชุมดอนเชียงโทรังแร้ง
เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหา
สถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่ 

soobraka_2558

ประกาศโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
    - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 10 ชุด ปีงบประมาณ 2557
       (3 สิงหาคม 2558)

ประกาศโรงเรียนบ้านยาง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 1 ชุด  ปีงบประมาณ 2556
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 3 ชุด  ปีงบประมาณ 2557
       (3 สิงหาคม 2558)

ประกาศโรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 1 ชุด  ปีงบประมาณ  2556
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 3 ชุด  ปีงบประมาณ  2557
        (3 สิงหาคม 2558)

* ประกาศสอบราคาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซม

   อาคารเรียนแบบพิเศษทรงไทย 2 หลัง (21 เมษายน 2558)

* ประกาศ สพป.อบ.1 ขยายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ (21 เมษายน 2558)

* ประกาศสอบราคาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ (25 กุมภาพันธ์ 2558)
สพฐ.. แจ้งข่าว สพป.

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
tepeonline
DLIT
พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

ผลการแข่งขันระดับชาติ
ครั้งที่ 64

logosillapa_64nation

 

utqonline2557
utqonline
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี    คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้