dek_kru25581 dltv_q
สอบ 31 มกราคม 2558 เหลือเพียง...วัน 31.01.2015 12:00 41 Days
mahachakri2
mahachakri3
vichakan
king2557_sat
ลงนามถวายพระพร
วันพ่อแห่งชาติ
ทางเวบไซต์ คลิกที่นี่ค่ะ
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

eofficeubn_1

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557

act_ubn1

คลิกเพื่อดาวน์โหลดภาพ

พิธีมอบสารานุกรมไทย

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

พิธีวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ตักบาตรเช้า พิธีถวายพระพร พิธีจุดเทียนชัย

การประชุมสัมมนายกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
(๗ ธันวาคม ๒๕๕๗)

งานเกษียณอายุราชการ
๒๓ กันยายน ๒๕๕๗
๒๖ กันยายน ๒๕๕๗

ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557-2558

poor2_2557

30per2_2557

bud30percent_12557
budget2557_1

budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการเด่น
Ulti Clocks content

สพป.อบ.๑ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

news_167วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อม นายอุดร พิสุทธิ์ นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ตรวจสอบความเรียบร้อยในการดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียนในวันแรก โดยเน้นย้ำว่าหากมีผู้แอบอ้างให้ความช่วยเหลือ ขอให้ผู้สมัครฯ เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจ และแจ้งมาที่ สพป.อบ.๑ ที่หมายเลข ๐๔๕ - ๒๔๒๓๒๓ ต่อ ๑๐๐๕ ในเวลาราชการ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ มอบนโยบายการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

news_166ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ มอบนโยบายเข้มในการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นอัตราจ้าง จำนวน ๑๓ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน โดยย้ำให้คณะกรรมการทุกคนทำงานตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อผู้สมัครฯ พร้อมเน้นมาตรการป้องกันการทุจริตทุกประเภท เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๑๕ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล ภาพกิจกรรม
 

การประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ครั้งที่ ๒

news_165
ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล ภาพกิจกรรม
 

สพฐ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนว ๔ ภูมิภาค

news_164นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนว ๔ ภูมิภาค จุดที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของ สพฐ.มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูแนะแนว และศึกษานิเทศก์ มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความจำเป็นของการแนะแนวอาชีพ โดย นางศกุนตลา สุขสมัย รอง ผอ.สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ จัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕

news_163ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก้าวเข้าสู่อาเซียนและสากลอย่างมั่นใจ โดยมี พระครูโสภณอาภากร เจ้าคณะตำบลก่อเอ้ เขต ๒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ้านยางน้อย พระครูสุขุมวรรโรภาส ผอ.ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ นายเฉลียว มนัส นายนรินทร์ ภาระศรี นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ และคณะวิทยากร เป็นผู้ดูแลการจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ

news_161_2คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ดร.สมเดช สีแสง อดีต ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต ๑ ณ เมรุวัดตากฟ้า จ.นครสวรรค์ โดยมีผู้บริหารระดับสูงใน สพฐ. รวมทั้ง ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เดินทางไปร่วมพิธีในครั้งนี้ (ขอบคุณภาพจาก อัชรา มณีรอด ปชส.สพป.อุทัยธานี เขต ๑) ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหารรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

news_160ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหารสำนักงาน ร่วมรดน้ำขอพร นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันปีใหม่ของไทย เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ณ วัดมณีวนาราม อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะเข้ากราบขอพร พระราชธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี(ธ)

news_159ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา กราบขอพร และสรงน้ำ พระเดชพระคุณ พระราชธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธ) เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

news_158ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย โดยการจัดให้มีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้มีคุณูปการด้านการศึกษา เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสเป็นการสร้างพื้นฐานจิตใจอันดีงาม โดยมี นายระลึก ธานี อดีตผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี และนายนิคม ทองพิทักษ์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงหนือ กล่าวให้พร เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะเข้ากราบขอพร พระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี

news_157ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา กราบขอพร และสรงน้ำ พระเดชพระคุณ พระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมร่วมประกอบพิธีอัญเชิญพระแก้วโกเมน พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุบลราชธานี มาประดิษฐานยังแท่นบุษบก โดยมี นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดมณีวนาราม อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

การประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๗)

news_156ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนจากโควตาที่เหลือ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๗) ของข้าราชการในสังกัด กลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑   ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ จัดอบรมครูเครือข่ายคุณธรรม

news_155นายอุดร พิสุทธิ์ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการอบรมครูเครือข่ายคุณธรรม มี นายวิรัตน์ ดวงมาลา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมเป็นเกียรติ โดย นางเยาวลักษณ์ สุรภักดี หน.กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ สำนักปฏิบัติธรรมแสงทองส่องชีวิต วัดป่าสว่างวีรวงศ์ อ.สว่างวีระวงศ์ ภาพกิจกรรม

 

สพป.อบ.๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการรายงานข้อมูลสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๒

news_154นายชาตรี ปุระมงคล
รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก
ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการ
เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการรายงาน
ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๒
อ.เขื่องใน โดยมี น.ส.ประคองขวัญ 
สัมพะวงศ์
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
ร่วมเป็นเกียรติ
ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ จัดอบรมการรายงานข้อมูลสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๑

IMG_0395_-_Copyนายชาตรี ปุระมงคล
รอง ผอ.สพป.อบ.๑
ได้รับมอบหมาย
จาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการ
เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการรายงาน
ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมี
นางสาวประคองขวัญ  สัมพะวงศ์

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมเป็นเกียรติ และมีผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ ๑ โรงเรียนในสังกัดอำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอ
ดอนมดแดง ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

หนังสือราชการ จาก สพป.อบ.1 (E-office)

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
utqonline2557
utqonline
พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้