สอบ 31 มกราคม 2558 เหลือเพียง...วัน 31.01.2015 12:00 -1 Days
thai
king2557_sat
ลงนามถวายพระพร
วันพ่อแห่งชาติ
ทางเวบไซต์ คลิกที่นี่ค่ะ
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

eofficeubn_1

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557

act_ubn1

คลิกเพื่อดาวน์โหลดภาพ

ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2557

บริจาคโลหิตทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

พิธีวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ตักบาตรเช้า พิธีถวายพระพร พิธีจุดเทียนชัย

การประชุมสัมมนายกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
(๗ ธันวาคม ๒๕๕๗)

ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557-2558

poor2_2557

30per2_2557

bud30percent_12557
budget2557_1

budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการเด่น
Ulti Clocks content

สพป.อบ.๑ ประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

news_236ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมี รอง ผอ.สพป.อบ.๑/ผอ.กลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจง เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

แจ้งโรงเรียนกรอกข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม

special
 

ผอ.สพป.อบ.๑ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี

news_235นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมด้วยนายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นางธันยาภัทธ์ พัชรปุณยสิทธิ์ ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ชั้น ๔) วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทัพไทย อำเภอเมืองอุบลราชธานี

news_234ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทัพไทย อำเภอเมืองอุบลราชธานี เพื่อรับทราบปัญหาในการจัดการศึกษา ร่วมหาแนวทางในการจัดการเรียนรู้สร้างเครือข่ายการพัฒนาและส่งเสริมให้ครูมี ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูง ขึ้นตามนโยบายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีนายสมนึก สมคะเน ผอ.ร.ร.บ้านทัพไทย และคณะคุณครู ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๒ เขื่องใน ๕

news_233นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ออกนิเทศติดตามสถานศึกษาตามนโยบายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทราบปัญหาในการจัดการศึกษา พร้อมร่วมหาแนวทางในการจัดการเรียนรู้สร้างเครือข่ายการพัฒนาและส่งเสริมให้ครูมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นโดยมี นายวิบูลย์ ส่งสุข ผอ.ร.ร.บ้านนาแก้วประชาสรรค์ ซึ่งจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และคณะครูให้ความร่วมมือในการนิเทศเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคำไฮน้อย

news_230ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคำไฮน้อย อำเภอเหล่าเสือโก้ก เพื่อรับทราบปัญหาในการจัดการศึกษา ร่วมหาแนวทางในการจัดการเรียนรู้สร้างเครือข่ายการพัฒนาและส่งเสริมให้ครูมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นตามนโยบายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีนายรัชศักดิ์  แก้วมาลา ผอ. ร.ร.บ้านคำไฮน้อย และคณะครูให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ภาพกิจกรรม
 

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระสิริพัฒนาภรณ์ (สมหมาย บุญเอื้อ) อดีตเจ้าคณะอำเภอเขื่องในและอดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีเมือง

news_228ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระสิริพัฒนาภรณ์ (สมหมาย บุญเอื้อ) อดีตเจ้าคณะอำเภอเขื่องในและอดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีเมือง  โดยพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นองค์ประธานสงฆ์  นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีทายกทายิกกา ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นจำนวนมาก ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ เมรุพิเศษนกหัสดีลิงค์ วัดทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองปลาปาก

news_229ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองปลาปาก อำเภอเมืองอุบลราชธานี เพื่อรับทราบปัญหาในการจัดการศึกษา ร่วมหาแนวทางในการจัดการเรียนรู้สร้างเครือข่ายการพัฒนาและส่งเสริมให้ครูมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นตามนโยบายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีนายรินจักร ลิ้มจิตรกร ผอ. ร.ร.บ้านหนองปลาปาก และคณะครูให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ออกตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

news_301วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ออกตรวจเยี่ยมนิเทศสถานศึกษา เพื่อติดตามรับทราบปัญหาในการจัดการศึกษา พร้อมร่วมหาแนวทางในการจัดการเรียนรู้สร้างเครือข่ายการพัฒนาและส่งเสริมให้ครูมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ตามนโยบายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน
ภาพกิจกรรม
นายประหยัด
ไขแสง ภาพกิจกรรม
นายชาณรงค์  ผาสุขมูล ภาพกิจกรรม
 

รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ออกตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

news_221รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ออกตรวจเยี่ยม
นิเทศติดตามเพื่อรับทราบปัญหาในการ
จัดการศึกษา ร่วมหาแนวทางในการ
จัดการเรียนรู้สร้างเครือข่ายการพัฒนา
และส่งเสริมให้ครูมีขวัญกำลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้นตามนโยบาย
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายเฉลียว มนัส                ภาพกิจกรรม
นายนรินทร์ ภาระศรี           ภาพกิจกรรม
นายชาญณรงค์  ผาสุขมูล   ภาพกิจกรรม
นายพีรวัฒน์  พิมพ์สอน   ภาพกิจกรรม

 

ผอ.สพป.อบ.๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านศรีบัว อำเภอเขื่องใน

news_220ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านศรีบัว อำเภอเขื่องใน เพื่อรับทราบปัญหาในการจัดการศึกษา ร่วมหาแนวทางในการจัดการเรียนรู้สร้างเครือข่ายการพัฒนาและส่งเสริมให้ครูมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นตามนโยบายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีนายอุทัย บุญพร้อม ผอ. ร.ร.บ้านศรีบัว และคณะครูให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี

news_219ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ ให้เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เพื่อดำเนินการคัดเลือกกรรมการตัวแทนโรงเรียนเอกชน ซึ่งผลการคัดเลือกที่ประชุมลงมติให้ นายบำรุง แก้วจันดี เป็นประธานกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี สมัยที่ ๒ มี ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๕ ดร.อนันต์ หอมพิกุล ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติ โดยมี นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน นางสมศรี ทารา ผอ.ร.ร.และคณะครูให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเปโตร ร.ร.พระกุมารอุบล ภาพกิจกรรม
 

รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามนโยบาย สพฐ.

nited_l2นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแต้ใหม่และร่วมประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายเหล่าเสือโก้ก 2 เพื่อรับทราบปัญหา และหาทางแก้ไข รวมทั้งการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ตามนโยบายของ สพฐ. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแต้ใหม่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี

news_217ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงาน และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายมนต์ตรี ธนะคุณ ในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๙ น. ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

หนังสือราชการ จาก สพป.อบ.1 (E-office)

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
utqonline2557
utqonline
พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้