สอบครูธุรการ2557
kruturakan
จัดสรรงบประมาณ2557(70%)
budget2557_1
budget2557
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
ระบบงานสารบรรณ สพฐ.
ระบบสารบรรณจังหวัดอุบล
sarabun
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลนักเรียน ครู 2554
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร

nt2556

sar25561

plan57
             ส่วนที่ 1     ส่วนที่ 2

standard_khet

p2556

prb2554

standard_b55_56

standard_mobec

pc2556_113font

firefox1

 

โครงการเด่น
Ulti Clocks content
sar2556

สพป.อบ.1 รับสมัครศึกษานิเทศก์

สพป.อบ.1  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.อบ. 1  ตั้งแต่วันที่
26-30 กรกฎาคม 2555   
รายละเอียด

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 21 กรกฏาคม 2012 เวลา 21:49 น.)

 

สมัครสมาชิกชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด
ข่าวประชาสัมพันธ์    ใบสมัครสมาชิก

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฏาคม 2012 เวลา 20:52 น.)

 

ผลการประเมิน LAS ชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2554

ผลการประเมิน LAS ปีการศึกษา 2554 ชั้น ป.5
1. รายงานจำแนกตามสังกัด    รายละเอียด
2. รายงานจำแนกตามเครือข่าย  รายละเอียด
3. รายงานรวมโรงเรียน  รายละเอียด
4. รายงานระดับเขตพื้นที่   รายละเอียด
5. รายงานจำแนกตามขนาดโรงเรียน  รายละเีอียด

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฏาคม 2012 เวลา 10:52 น.)

 

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์ฯโรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ

                                   ประกาศโรงเรียนบ้านวังพระวังวังไฮ

เรื่อง เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2555 PCL10  Type 1      รายละเอียด

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 18 กรกฏาคม 2012 เวลา 22:14 น.)

 

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมSoftware สพป.อบ.1

         ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

เรื่อง เรียกสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อม Software สำหรับการบริหารงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ESAO2)   รายละเอียด

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 18 กรกฏาคม 2012 เวลา 22:09 น.)

 

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์ฯโรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง

                          ประกาศโรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง

เรื่อง เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2555 MCC Type 1      
  รายละเอียด

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 18 กรกฏาคม 2012 เวลา 18:13 น.)

 

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์ฯโรงเรียนบ้านแสงน้อย

                                   ประกาศโรงเรียนบ้านแสงน้อย
เรื่อง เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
ประจำปีงบประมาณ 2555   PCL 10  Type 1  รายละเอียด

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 18 กรกฏาคม 2012 เวลา 18:09 น.)

 

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องสมุดโรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่

              ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องสมุด  รายละเอียด

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 18 กรกฏาคม 2012 เวลา 18:04 น.)

 

ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ฯ โรงเรียนบ้านป่าข่า

                                     ประกาศโรงเรียนบ้านป่าข่า

เรื่อง เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2555 PCC Type 2    รายละเอียด

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 18 กรกฏาคม 2012 เวลา 17:47 น.)

 

ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ฯ โรงเรียนบ้านปากน้ำ

                                         ประกาศโรงเรียนบ้านปากน้ำ
เรื่อง เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
แบบเคลื่อนที่  MCL10 Type 1  ประจำปีงบประมาณ 2555   รายละเอียด

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 18 กรกฏาคม 2012 เวลา 17:39 น.)

 

ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ฯ โรงเรียนบ้านท่าศาลา

                                           ประกาศโรงเรียนบ้านท่าศาลา

เรื่อง เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์แบบพกพาพร้อมอุปกรณ์
ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2555 TCL10
รายละเอียด

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 18 กรกฏาคม 2012 เวลา 17:31 น.)

 

ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ฯ โรงเรียนบ้านปลาฝา

                   ประกาศโรงเรียนบ้านปลาฝา

เรื่อง เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
ประจำห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555 PCC Type 2
รายละเอียด

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 18 กรกฏาคม 2012 เวลา 17:26 น.)

 

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง

                           ประกาศโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
เรื่อง เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
ประจำปีงบประมาณ 2555      PCC Type 3      รายละเอียด

 

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์ฯโรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ

               ประกาศโรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ

เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
MCL10 Type 1   ประจำปีงบประมาณ 2555  รายละเอียด

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 17 กรกฏาคม 2012 เวลา 06:38 น.)

 
บทความ อื่นๆ ...

หนังสือราชการ จาก สพป.อบ.1 (E-office)

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้