สอบ 31 มกราคม 2558 เหลือเพียง...วัน 31.01.2015 12:00 69 Days
mahachakri2
mahachakri3
vichakan
sakon2557_1 sakon2557_2
sakon2557_3

ระบบงานสารบรรณ
eoffice

eofficeubn_1

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557
bud30percent_12557
budget2557_1
budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการเด่น
Ulti Clocks content

ผอ.สพป.อบ.๑ บรรยายพิเศษในการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา(ขยายโอกาส) ๔ ภูมิภาค รุ่นที่ ๑ ของ สพฐ.

new_132ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ บรรยายพิเศษเรื่อง การจัดทำแผนและการบริหารงบประมาณ สู่คุณภาพผู้เรียน การเพิ่มคุณภาพ O-NET และ PISA ในการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา(ขยายโอกาส) ๔ ภูมิภาค รุ่นที่ ๑ ของ สพฐ. พร้อมนี้ นายเอกสิทธิ์ จุลโคตร รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี และคณะได้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมลายทอง อ.เมืองอุบลฯ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา(ขยายโอกาส) ๔ ภูมิภาค รุ่นที่ ๑ วันที่สอง

new_131ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เยี่ยมชมผลงานการจัดนิทรรศการ และให้กำลังใจ นายพิจิตร ทาทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.๑ นายธีระชัย  โสมเกษตรินทร์ และคณะครู ร.ร.บ้านนาดีทุ่งเจริญ ในการนำเสนอผลงาน BEST PRACTICES ในการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา(ขยายโอกาส) ๔ ภูมิภาค รุ่นที่ ๑ ของ สพฐ.ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมลายทอง อ.เมืองอุบลฯ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ต้อนรับ นายชลอ กองสุทธิ์ใจ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

new_130_1นายชลอ กองสุทธิ์ใจ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อม นายภิรมย์ นันทวงศ์ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุม สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา(ขยายโอกาส) ๔ ภูมิภาค รุ่นที่ ๑ โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ต้อนรับ ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

new_129_1ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารงานในยุคปัจจุบัน ในการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา(ขยายโอกาส) ๔ ภูมิภาค รุ่นที่ ๑ โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา(ขยายโอกาส) ๔ ภูมิภาค รุ่นที่ ๑

new_128_1นายอภิชาติ  จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา(ขยายโอกาส) ๔ ภูมิภาค รุ่นที่ ๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้สามารถบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ คณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ  ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ พร้อมเป็นเจ้าภาพสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ๔ ภูมิภาค

new_127ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา (ขยายโอกาส) ๔ ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๑ ของ สพฐ.ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยมี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ทุกคนขานรับพร้อมเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

กอล์ฟการกุศลช่วยเหลือกองทุนสวัสดิการ สพฐ. เพื่อคน สพฐ.

1_-_Copyดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป. อบ. ๑
ร่วมงานแข่งขันกอล์ฟการกุศลช่วยเหลือกองทุนสวัสดิการ สพฐ. เพื่อคน สพฐ. (Obec Golf Championship) ชิงถ้วยรางวัลจาก รมว ศธ.. เลขา กพฐ.. ผู้ช่วย กพฐ. จัดขึ้น ณ สนามกอล์ฟเขาชะโงก จ.นครนายก มีทีมเข้าแข่งขัน ๘๐ ทีม ทีมสพป.อุบลราชธานี เขต ๑ มีนายวิเศษ  ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ และบุคลากร ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมในการแข่งขัน เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม (ขอบคุณภาพ สพม.เขต ๗)

 

สพป.อบ.๑ ต้อนรับคณะ โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์)

1_1 นายประหยัด ไขแสง
รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิชัย  แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ให้การต้อนรับคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) ในการศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ในสังกัด สพป.อบ.๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗  ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ๔ ภูมิภาค

new_125ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา (ขยายโอกาส) ๔ ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๑ โดยมี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ และ ผอ.กลุ่ม พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับนโยบาย เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล ภาพกิจกรรม
 

โรงเรียนอนุบาลลูกรัก จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

new_124ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอนุบาล หลักสูตร ๓ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๕๙ คน โดยมี นายธนัช แก้วเนตร ผู้อำนวยการ ร.ร.อนุบาลลูกรัก นายนาวิน ลาธุลี สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นายกฤตนันต์ ปุสิงห์ นายกเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะครู ผู้ปกครอง ร่วมให้การต้อนรับ  ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ บรรยายพิเศษในโครงการพัฒนาผู้นำทางการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ : Smart Leaders

new_123_1ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยายเรื่อง พัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้นำ ตามโครงการพัฒนาผู้นำทางการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ : Smart Leaders จัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาจาก สพป.อบ.๑-๕ และสพม.๒๙ เข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๑๕๕๗ ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

โรงเรียนบ้านหัวคำ จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

new_122ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ พร้อมกล่าวต้อนรับ MR.MICHAEL JOHN BARNICK ประธานมูลนิธิบาร์นิคเพื่อการศึกษา ดร.วิโรจน์ เซมรัมย์ นายกสโมสรโรตารีโลตัสซิตี้ และคณะผู้ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยมี นางจรัสศรี ทิพย์อุตร์ ผอ.ร.ร.บ้านหัวคำ ครู นักเรียน ประธานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารเอนกประสงค์ ร.ร.บ้านหัวคำ อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ

new_120
นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค(๒) ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๑๕๕๗) เพื่อให้เกิดความรอบคอบ เป็นธรรม บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล ภาพกิจกรรม
 

โรงเรียนอุบลวิทยาคม รับการประเมินโครงการ Read Thailand

new_121นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมเป็นเกียรติพร้อมกล่าวต้อนรับ นายเรวัฒน์ แจ่มจบ ประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการ ในการประเมินโครงการ "Read Thailand อ่านเถิด...เด็กไทยอ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน" โดยมี นายอภัย สบายใจ ผอ.ร.ร.อุบลวิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมรับการประเมิน เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ร.ร.อุบลวิทยาคม ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

หนังสือราชการ จาก สพป.อบ.1 (E-office)

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
utqonline2557
utqonline
พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้