bannerubon1
Database_DLIT25562557

read2558

วิสัยทัศน์20ปี
EP/MEP 2558
มหกรรมวิชาการโครงการ
EP/MEP
ครั้งที่ 8  ประจำปี 2558
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

S__4825699
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

sarabun
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557-2558

poor2_2557

30per2_2557

bud30percent_12557
budget2557_1

budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร

plan2558

bugget2558

prakan

bb2558

thai_read
         ป.3        ป.6

Untitled-3

sat_120_2557

eoffice

network2557

prakan57

disable

patiroob2557

watpon

factorF

accident

คู่มือ     รายละเอียด

nt2556

sar25561

plan57
             ส่วนที่ 1     ส่วนที่ 2

standard_khet

p2556

prb2554

standard_b55_56

standard_mobec

pc2556_113font

firefox1

 

โครงการเด่น
Ulti Clocks content

สพป.อบ.๑ นำนักเรียนร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี

news_565ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมด้วย ดร.เธียนไท คำล้าน นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ และบุคลากรในสังกัด นำนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี โรงเรียนอุบลวิทยาคม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม และโรงเรียนนารีนุกูล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สังกัด สพม. เขต ๒๙ ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี ในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หลังเก่า เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม

 

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมคณะร่วมขอพรปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

news_564ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อม รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ และ ผอ.กลุ่ม เข้าคารวะ นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗

news_563ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ โดย นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.ณ ห้องประชุมพิมานทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเครือบ้านเด็ก จังหวัดอุบลราชธานี

news_562ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเครือบ้านเด็ก จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒๘ ของ ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก และครั้งที่ ๑๙ ของ ร.ร.บ้านเด็กวารินชำราบ มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๒,๔๕๐ คน พร้อมนี้ได้กล่าวให้โอวาทกับนักกีฬาและมอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้วย โดยมี นางกาญจนา สุภัควงศ์ ผู้จัดการ ร.ร.ในเครือบ้านเด็ก , นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รอง สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ , นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการบริหาร และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ร่วมเปิดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๘

news_560ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร ร่วมเปิดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๘ "รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม" โดย นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ – วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หลังเก่า เพื่อเป็นการหารายได้ให้เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม  ภาพเบื้องหลังการเตรียมงาน
 

สพป.อบ.๑ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่บัวทอง จันทรุกขา มารดา นายทรงศักดิ์ จันทรุกขา

news_559ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมด้วย นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ และบุคลากร ร่วมสวดพระอภิธรรม คุณแม่บัวทอง จันทรุกขา มารดา นายทรงศักดิ์ จันทรุกขา ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.อุบลราชธานี โดย นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ณ บ้านหนองยาว ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม

 

สพป.อบ.๑ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

news_557ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมผู้ใจบุญ ร่วมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ ๘๗ พรรษา จำนวน ๘๘ ทุน ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๓๒,๐๐๐ บาท ก่อนดำเนินการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เพื่อหาแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้สูงขึ้นตามนโยบายของ สพฐ. เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ รายชื่อผู้สนับสนุน  ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั่วประเทศ

news_558ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั่วประเทศ เพื่อรับทราบนโยบายจาก สพฐ. ติดตามการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนารวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพการดำเนินงาน และสร้างความเข้าใจในด้านนโยบาย รวมทั้งการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติต่อไป โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมราชาโรงแรมปรินซ์ พาเลช กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม

 

การประชุมกลั่นกรองการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๖

news_554นายวิเศษ  ปากหวาน  รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๖ ให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือ และบุคคลอื่นบรรดาที่มีอุปการคุณต่อการลูกเสือ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการส่งเสริมสนับสนุนและประกอบกิจให้บังเกิดคุณประโยชน์ต่อกิจการลูกเสือ โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมประชุมฯ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นางบุษบา ศรีเมือง มารดานางเกตุสดา ศรีเมือง

news_555นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในงานสวดพระอภิธรรม นางบุษบา ศรีเมือง มารดานางเกตุสดา ศรีเมือง บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อบ.๑ โดยมีนายวิรัตน์ ดวงมาลา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นายอนุชา กัลยา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากร สพป.อบ.๑ ร่วมสวดพระอภิธรรม ณ วัดไทยเทพนิมิต ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณยายกี ธาดา มารดานายสุรวิทย์ ธาดา

news_556นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณยายกี ธาดา มารดานายสุรวิทย์ ธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ โดยมี นายคุณาธิปญ์ ยุทไธสง นางนันท์นภัส ปภินวัช ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย และบุคลากร สพป.อบ.๑ ร่วมสวดพระอภิธรรม ณ บ้านโนนสวาง ตำบลหนองเต่า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เด็กอุบลราชธานี” ครั้งที่ ๑๔

news_553ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นผู้แทนเลขาธิการ กพฐ. ร่วมพิธีเปิดงาน “วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เด็กอุบลราชธานี” ครั้งที่ ๑๔ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นการดำเนินการร่วมมือกันของภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โรงพยาบาลรามาธิบดี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) กรมป่าไม้  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ และปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้แก่เด็กและเยาวชนในหลากหลายมิติ โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมสุนีย์ตริยางกูรศรี ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช ภาพกิจกรรม
 

โรงเรียนอาเวมารีอา จัดงานคริสต์มาสไนท์ ประจำปี ๒๐๑๔

news_552นายเศรษฐการย์ ทิพย์สุวรรณ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานคริสต์มาสไนท์ ประจำปี ๒๐๑๔ โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อม ซิสเตอร์ ดร.กัลยา หยาดทองคำ ผอ.ร.ร.อาเวมารีอา, คณะผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ,ร.ร.ในเครือรักกางเขน ,คณะกรรมการสถานศึกษา ,ครู และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สนาม ร.ร.อาเวมารีอา ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ จัดประชุมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดอุบลราชธานี

news_551

นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานในการประชุม การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เพื่อให้การจัดงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดงาน ซึ่งมีสถานที่จัดงานหลัก ๕  แห่ง คือ กองบิน ๒๑  มณฑลทหารบกที่ ๒๒  สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต ๒ อุบลราชธานี  โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นเลขานุการจัดงาน ณ ห้องประชุมเจ้าคำผง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม

 
บทความ อื่นๆ ...

general

1.  ประกาศโรงเรียนบ้านมะเขือ เรื่อง การขึ้นบัญชีการสรรหาและเลือกสรร
     เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘
2.  ประกาศโรงเรียนบ้านมะเขือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
     เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 
3.  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
    โรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่
4. โรงเรียนบ้านท่าลาดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
    พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๘
    คลิกรายละเอียดที่นี่
5. ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
    ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
    แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่ 
6. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา
    ขาดครูขั้นวิกฤตโรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
    คลิกรายละเอียดที่นี่
7.  ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก.ตำแหน่ง
     ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
     แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘    คลิกรายละเอียดที่นี่
8. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก. โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
     คลิกรายละเอียดที่นี่
9. ประกาศโรงเรียน บ้านท่าลาด  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
    เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
10. ประกาศโรงเรียนบ้านท่าลาด เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกสรร
    เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่
11. ประกาศโรงเรียนชุมดอนเชียงโทรังแร้ง
เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหา
สถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่ 
12. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ๓ กันยายน ๒๕๕๘
คลิกรายละเอียดที่นี่ 
13. โรงเรียนบ้านมะเขือ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๓ กันยายน ๒๕๕๘
คลิกรายละเอียดที่นี่ 
      แก้ไขประกาศโรงเรียนบ้านมะเขือ คลิกรายละเอียดที่นี่    ๘ กันยายน ๒๕๕๘

soobraka_2558

ประกาศโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
    - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 10 ชุด ปีงบประมาณ 2557
       (3 สิงหาคม 2558)

ประกาศโรงเรียนบ้านยาง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 1 ชุด  ปีงบประมาณ 2556
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 3 ชุด  ปีงบประมาณ 2557
       (3 สิงหาคม 2558)

ประกาศโรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 1 ชุด  ปีงบประมาณ  2556
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 3 ชุด  ปีงบประมาณ  2557
        (3 สิงหาคม 2558)

* ประกาศสอบราคาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซม

   อาคารเรียนแบบพิเศษทรงไทย 2 หลัง (21 เมษายน 2558)

* ประกาศ สพป.อบ.1 ขยายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ (21 เมษายน 2558)

* ประกาศสอบราคาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ (25 กุมภาพันธ์ 2558)
สพฐ.. แจ้งข่าว สพป.

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
tepeonline
DLIT
พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

ผลการแข่งขันระดับชาติ
ครั้งที่ 64

logosillapa_64nation

 

utqonline2557
utqonline
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี    คลิก

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ วิชาหน้าที่พลเมือง  
ของโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด
จังหวัดระยอง คลิก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้