kru_25022558ubon3
boss_school25581

test_nation2558
(แก้ไข 10 กุมภาพันธ์ 2558)

li3D_2558

internet_school_25581

thai_news

king2557_sat
ลงนามถวายพระพร
วันพ่อแห่งชาติ
ทางเวบไซต์ คลิกที่นี่ค่ะ
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557

act_ubn1

คลิกเพื่อดาวน์โหลดภาพ

ภาพงานวันครู 2558

ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557-2558

poor2_2557

30per2_2557

bud30percent_12557
budget2557_1

budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร

thai_read
         ป.3        ป.6

Untitled-3

sat_120_2557

eoffice

network2557

prakan57

disable

patiroob2557

watpon

factorF

accident

คู่มือ     รายละเอียด

nt2556

sar25561

plan57
             ส่วนที่ 1     ส่วนที่ 2

standard_khet

p2556

prb2554

standard_b55_56

standard_mobec

pc2556_113font

firefox1

 

โครงการเด่น
Ulti Clocks content

ประชุมการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

news_2891เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ กลุ่มอำนวยการ สพป.อบ.๑ ได้ดำเนินการซักซ้อมการใช้ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจระบบงาน และสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งผุู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มทุกกลุ่ม ภาพกิจกรรม
 

มอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒-๕

news_289ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ให้กับ สพป.อบ.๒-๕ เพื่อดำเนินการแจกให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด โดยมี นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยชุดอบรมครูระบบทางไกล ETV ปีที่ ๓

news_286เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยชุดอบรมครูระบบทางไกล ETV ปีที่ ๓ สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียนมารีย์นิรมล อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

ประชุมเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๕ เขื่องใน ๘

news_286นายอุดร พิสุทธ์ รอง ผอ.สพป.อบ.๑  พร้อมนางสาววราพร ดาราศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย ร่วมประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๕ เขื่องใน ๘ ชีทวน - หัวดอน ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน ภาพกิจกรรม
 

โรงเรียนเมืองอุบล จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ

news_302นายวิชัย  ภารการ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีทีมงานวิทยากรชาวต่างชาติ จากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอินเดีย เป็นแกนนำในการจัดการอบรม โดยมี นายพินิจ ส่งเสริม ผอ.ร.ร.เมืองอุบล และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ  ภาพกิจกรรม
 

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6

news_284นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ พร้อมนี้ได้ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจังหวัดกับเขตพื้นที่การศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำพาจังหวัดก้าวไปข้างหน้าอย่างปลอดภัยและยั่งยืน ในการนี้ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมลงนามด้วย โดยมี นายธัชชัย สีสุวรรณ และ นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นพยานในการลงนาม เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องพิมานทิพย์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

บุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดอุบลราชธานี

news_283นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุมบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมมอบนโยบายปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดอุบลราชธานี มี พลตรี วิษณุ ไตรภูมิ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒ และผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุบลราชธานี พลตำรวจตรี สุรพล แก้วขาว รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี พันตำรวจเอก อภิศักดิ์ เดชะคำภู รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายความมั่นคง นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพบปะสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมผู้บริหารทุกสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ จัดประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับจังหวัด

news_282วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับจังหวัด โดยมีตัวแทนที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละเขตพื้นที่ส่งผลงานเข้ามาคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนไปประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป มี นายประหยัด ไขแสง นายเฉลียว มนัส นายชาตรี ปุระมงคล นายอุดร พิสุทธิ์ นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประกวด พร้อมคณะศึกษานิเทศก์จากทุกเขตพื้นที่ร่วมเป็นกรรมการ  ภาพกิจกรรม
 

การประชุมสัมมนาติดตามการบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 news_281นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานที่ประชุมสัมมนาติดตามการบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมผู้บริหารเขตพื้นที่ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ (ขอบคุณภาพจาก คุณชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.) ภาพกิจกรรม
 

การประชุมคณะกรรมการจัดงานคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

news_280นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการจัดงาน "วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมี นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายวลงกรณ์ บุญเต็ม รอง ผอ.สพม.๒๙ พร้อมคณะกรรมการฯ ทุกส่วนเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

การประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๗

news_279นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานจัดการประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ในรอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่ ประกอบด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และโครงงานประวัติศาสตร์ ระดับประถมและมัธยมตอนต้น โดยมี นายเฉลียว มนัส นายวิชัย ภารการ นายนรินทร์ ภาระศรี นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งร่วมกันคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมคณะกรรมการประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ ๑๒

news_278นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ในรอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่ โดยมี นายเฉลียว มนัส พร้อม นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีอุบล ภาพกิจกรรม
 

สภากาแฟอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 ปี 2557

news_277วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดประชุมสภากาแฟอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 ปี 2557 เพื่อความปรองดอง สมานฉันท์ และสันติสุขสู่ชาวจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายคันฉัตร ตันเสถียร นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนพร้อมขานรับนโยบายคืนความสุขให้ประชาชน พร้อมนี้ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ได้แจ้งกิจกรรมงานของกระทรวงศึกษาธิการที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพื่อสนองนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ให้ที่ประชุมทราบ  ภาพกิจกรรม
 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" เครือข่ายโรงเรียนสุจริต

news_269คณะผู้บริหารสถานศึกษา สพป.อบ.๑ จำนวน ๒๖ แห่ง เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" เครือข่ายโรงเรียนสุจริต เพื่อรับทราบนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต ซึ่งนางสาริกา ชายผา ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมโบนันซ่า เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา   ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

สพฐ.. แจ้งข่าว สพป.

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต

ผลการแข่งขันระดับชาติ
ครั้งที่ 64

logosillapa_64nation

 

พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

utqonline2557
utqonline
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้