สอบครูธุรการ2557
kruturakan
จัดสรรงบประมาณ2557(70%)
budget2557_1
budget2557
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
ระบบงานสารบรรณ สพฐ.
ระบบสารบรรณจังหวัดอุบล
sarabun
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลนักเรียน ครู 2554
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร

nt2556

sar25561

plan57
             ส่วนที่ 1     ส่วนที่ 2

standard_khet

p2556

prb2554

standard_b55_56

standard_mobec

pc2556_113font

firefox1

 

โครงการเด่น
Ulti Clocks content
sar2556

งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูพนาภินันท์ (ลี อุตฺตโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดเอี่ยมวนาราม

news-115นายชาตรี  ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูพนาภินันท์ (ลี อุตฺตโร)อดีตเจ้าอาวาสวัดเอี่ยมวนาราม โดยมี นายวีระชาติ  ผ่องโชติ นายอำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธีในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ เมรุพิเศษนกหัสดีลิงค์    วัดเอี่ยมวนาราม บ้านม่วงเดียด ตำบล      
คำเจริญ อำเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ปฐมนิเทศผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่

new_114_1ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ปฐมนิเทศพร้อมให้กำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่เดินทางมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ประกอบด้วย น.ส.เพ็ญพักตร์ สูงสุมาลย์ ผอ.ร.ร.บ้านคำหมีหนองข่า น.ส.สุภิญญา  รู้ขาย ผอ.ร.ร.บ้านนาผาย และนางรตนพร หลวงเมือง ผอ.ร.ร.บ้านบุตร เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้อง ผอ.สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมแสดงมุฑิตาจิตในงานทำบุญอายุวัฒนะมงคล พระครูสารธรรมประคุณ

new_113ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อม นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน รอง ผอ.สพป.อบ.๑  ร่วมแสดงมุฑิตาจิตในงานทำบุญอายุวัฒนะมงคล พระครูสารธรรมประคุณ (หลวงปู่รอด ธมฺมทินฺโน) เจ้าอาวาสวัดกุดคูณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาการเปรียญวัดกุดคูณ อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ต้อนรับอดีต ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

new_112_1ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ นายประยุทธ นาวายนต์ อดีต ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้อง ผอ.สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่สำรอง แจ่มพันธ์

new_111ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมเป็นเกียรติและไว้อาลัยในพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่สำรอง แจ่มพันธ์ มารดาของ นายไพฑูรย์ แจ่มพันธ์ ผอ.ร.ร.บ้านผาแก้ว โดยมี ส.ส.วรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ เมรุวัดป่าลำดวน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ต้อนรับ ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

new_110_1ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อม ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาที่รับการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการในแต่ละสังกัด ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ร.ต.ต.สุชาติ โมรัษเฐียร

new_109ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นำผู้บริหารและบุคลากร พร้อม นายสุบัน ประทุมทอง ผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ. นายกิติศักดิ์ บุญดาว ว่าที่ผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ. และนายเสมอ สร้อยคำ ผอ.ร.ร.บ้านสว่างหนองเสือ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ร.ต.ต.สุชาติ  โมรัษเฐียร รอง สวป.สภ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี  เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ วัดแสงเกษม อ.เดชอุดม  ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระเดชพระคุณ พระเทพกิตติมุนี

new_108ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหาร บุคลากรร่วมเป็นเจ้าภาพ และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายสักการะพระเดชพระคุณ พระเทพกิตติมุนี (สมเกียรติ สมกิตฺิมหาเถร ป.ธ.๖) อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี โดย พระเดชพระคุณ ดร.พระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวแสดงธรรมสังเวชเป็นอนุสติ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะบุคลากรถวายต้นบุญ(กัณฑ์หลอน)

new_107ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมถวายต้นบุญ(กัณฑ์หลอน) แด่ พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ ในงานมหาพุทธาภิเษก ทำบุญทักษิณานุปทานน้อมถวายแด่บูรพาจารย์ และงานฮ่วมกันกินข้าวปุ้นเอาบุญเผวด ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ วัดไชยมงคล อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ตรวจสนามสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ศูนย์สอบที่ ๑๖

new_104_1ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ รอบสอง ศูนย์สอบที่ ๑๖ พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อยของสนามสอบ โดยมี นายทน เขตกัน นางวาสนา เขตกัน ผู้แทนจาก สพฐ. นายมนต์ตรี ธนะคุณ นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายอภัย บุญสาม และคณะผู้บริหาร ร่วมตรวจสอบ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ สนามสอบ ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

การประชุมกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

new_103ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ภายในเขตพื้นที่และต่างเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

new_102ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในระดับ ปวช. และ ปวส. จำนวน ๕๘๑ คน ของวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

โรงเรียนยุวฑูตศึกษา 2 จัดงาน YES ll Talent Show 2013 "World Class Party"

new_106ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดงาน YES ll Talent Show 2013 "World Class Party" โดยมี นางชนนี ริมทอง ผอ.ร.ร.ยุวฑูตศึกษา 2 และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ สนาม ร.ร.ยุวฑูตศึกษา 2 อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พันตรีนิยม ปั้นทอง

new_101ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พลตรีนิยม ปั้นทอง บิดาของครูศศิธร และครูวีรยุทธ์ ธานี เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ เมรุวัดป่าแสนอุดม อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

หนังสือราชการ จาก สพป.อบ.1 (E-office)

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้