boss_school25581

test_nation2558
(แก้ไข 10 กุมภาพันธ์ 2558)

li3D_2558

internet_school_25581
king2557_sat
ลงนามถวายพระพร
วันพ่อแห่งชาติ
ทางเวบไซต์ คลิกที่นี่ค่ะ
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557

act_ubn1

คลิกเพื่อดาวน์โหลดภาพ

ภาพงานวันครู 2558

ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557-2558

poor2_2557

30per2_2557

bud30percent_12557
budget2557_1

budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร

thai_read
         ป.3        ป.6

Untitled-3

sat_120_2557

eoffice

network2557

prakan57

disable

patiroob2557

watpon

factorF

accident

คู่มือ     รายละเอียด

nt2556

sar25561

plan57
             ส่วนที่ 1     ส่วนที่ 2

standard_khet

p2556

prb2554

standard_b55_56

standard_mobec

pc2556_113font

firefox1

 

โครงการเด่น
Ulti Clocks content

สพป.อบ.๑ จัดประชุมครูผู้รับผิดชอบงานกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

news_606นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมครูผู้รับผิดชอบงานกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  ทุกเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน ๑๐๕ คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับเปลี่ยนระบบการติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนและการบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านเวบไซต์ รวมถึงการรับทราบปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน โดยมี นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ และบุคลากรจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

ตารางสอบ และไวนิลonet2557

ONET2558

>> ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗
>> โครงสร้างข้อสอบและรูปแบบข้อสอบ O-NET

>> สนามสอบและโรงเรียนร่วมสอบ O-NET ชั้น ป.๖

>> สนามสอบและโรงเรียนร่วมสอบ O-NET ชั้น ม.๓

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับสนามสอบ (ปรับปรุงใหม่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘)new1

ไวนิลonet2557

 

รับสมัครรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

boss_2558
คลิกรายละเอียดที่นี่
 

ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในงานฌาปณกิจศพ นายวีระศักดิ์ ชัยพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวารี

news_605ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในงานฌาปนกิจศพ นายวีระศักดิ์ ชัยพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวารี ณ เมรุวัดป่าแสนอุดม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมี คณะผู้บริหาร สพป.อบ.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู เจ้าหน้าที่ สพป.อบ.๑ ชมรมวิทยากรลูกเสือชาวบ้านจังหวัดอุบลราชธานี ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดอุบลราชธานี จากศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน เขต ๒๒ และญาติพี่น้องร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ด้วย เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘  ภาพกิจกรรม

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2015 เวลา 21:17 น.)

 

สพป.อบ.๑ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายวีระศักดิ์ ชัยพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวารี

news_603นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รองผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สพป.อบ.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายวีระศักดิ์ ชัยพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวารี ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลวัดป่าแสนอุดม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และจะมีการฌาปนกิจศพในวันเสาร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นตัวแทน ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. วางหรีดเคารพศพ นายวีระศักดิ์ ชัยพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวารี

news_604ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นตัวแทน ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. วางหรีดเคารพศพ นายวีระศักดิ์ ชัยพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวารี ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลวัดป่าแสนอุดม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นับเป็นเกียรติประวัติของผู้วายชนม์เป็นอย่างยิ่ง เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประชุมหารือแนวทางการปฏิรูปการศึกษารอบใหม่

news_602ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานที่ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานที่จะสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษารอบใหม่ มีเขตพื้นที่การศึกษาเป็นฐานในการสนับสนุนสถานศึกษาในทุกๆ ด้านเพื่อการขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมี นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อม นายพสิษฐ์ ปางชาติ ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรทั้ง ๒ กลุ่มเข้าร่วมรับมอบนโยบายโดยพร้อมเพรียงกัน  เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ภาพกิจกรรม
 

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่บัวไข วราห์คำ

news_601ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่บัวไข วราห์คำ มารดานางราตรี อุทธสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี ณ สำนักวิปัสสนาสามัคคีศรีอยุธยา บ้านสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากร สพป.อบ.๑ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นและญาติพี่น้องร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ ด้วย เมื่อวันพุธที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม                                               

 

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.1 ประชุมเพื่อกำกับดูแลนโยบาย การบริหารงานบุคคลให้ดำเนินไปด้วยความโปร่งใส

news_598ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุม รอง.ผอ.สพป.อบ.๑ และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อกำกับดูแลการบริหารงานบุคคลที่ต้องดำเนินการตามปฏิทินดำเนินการตามปฏิทิน ให้มีความโปร่งใส ถูกต้อง ตรวจสอบได้ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูผู้ช่วย รวมทั้งแจ้งนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามกรอบทิศทางการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนบ้านปลาดุก รับการประเมิน สมศ.รอบสาม

news_600นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ. รอบสาม โดยมี นายบุญเรือง ทองสวัสดิ์ ผอ.ร.ร.บ้านปลาดุก นายสุกรี คำหลอม ประธานเครือข่ายสถานศึกษาเมือง ๒ ดร.ธานี  ไชยรักษ์ ผอ.ร.ร.กองบินอุบลสงเคราะห์   นายนพรถ  พิลารักษ์ รอง ผอ.ร.ร.บ้านปลาดุก คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ร.ร.บ้านปลาดุก อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณยายบุญเลื้ยง บุญรอด

news_597นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง.ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมคุณยายบุญเลื้ยง บุญรอด มารดานางกาญจนี คูณิรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ สพป.อบ.๔  โดยมีนายสมชาย  สุภาคาร ผอ.กลุ่มนิเทศวัดผลและประเมินผล นายวิรัตน์  ดวงมาลา  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนายอนุชา  กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรสพป.อบ.๑ ร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๒๐  มกราคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๑๐

news_599นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๑๐ โดยมี นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘  ภาพกิจกรรม
 

การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับศูนย์สอบ

news_596ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับศูนย์สอบ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ นายนรินทร์ ภาระศรี  นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล และ นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง  เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ภาพกิจกรรม
 

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ประชุมจัดทำข้อเสนอและชุดความคิดเพื่อปฏิรูปการศึกษา

news_595ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑  ประชุมจัดทำข้อเสนอและชุดความคิดเพื่อปฏิรูปการศึกษา โดย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร ภาพกิจกรรม

 
บทความ อื่นๆ ...

สพฐ.. แจ้งข่าว สพป.

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต

ผลการแข่งขันระดับชาติ
ครั้งที่ 64

logosillapa_64nation

 

พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

utqonline2557
utqonline
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้