DLTV_acc20052558
king2557_sat
ลงนามถวายพระพร
วันพ่อแห่งชาติ
ทางเวบไซต์ คลิกที่นี่ค่ะ
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557

act_ubn1

คลิกเพื่อดาวน์โหลดภาพ

ภาพงานวันครู 2558

ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557-2558

poor2_2557

30per2_2557

bud30percent_12557
budget2557_1

budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร

plan2558

bugget2558

prakan

bb2558

thai_read
         ป.3        ป.6

Untitled-3

sat_120_2557

eoffice

network2557

prakan57

disable

patiroob2557

watpon

factorF

accident

คู่มือ     รายละเอียด

nt2556

sar25561

plan57
             ส่วนที่ 1     ส่วนที่ 2

standard_khet

p2556

prb2554

standard_b55_56

standard_mobec

pc2556_113font

firefox1

 

โครงการเด่น
Ulti Clocks content

สพป.อบ.๑ ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และ งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๘

news_702จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และ งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๘  ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  นายประทีป กีรติเรขา ผวจ.อุบลราชธานี  เป็นประธาน การนี้ นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ และบุคลากร สพป.อุบลราชธานี  เขต ๑ ร่วมงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง กิจกรรมในงานประกอบด้วยพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะฯ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ อ่านสารนายกรัฐมนตรี มอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัด แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ คุณยายใคร้ บุญกระจ่าง

news_7011ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ คุณยายใคร้ บุญกระจ่าง มารดา นางสุวิชา  บุญกระจ่าง นักทรัพยากรบุคคล สพป.อบ.๔ และเป็นคุณป้า นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อบ.๑ โดยมี นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู เจ้าหน้าที่ สพป.อบ.๑และ ๔ ญาติพี่น้องร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ด้วย ณ เมรุวัดสว่างอารมณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

news_700นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ โดยมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๓๒ ราย จากสังกัด สพป.อบ.๑ จำนวน ๒๔ ราย (ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี ๑๘ ราย ร.ร.มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ๓ ราย ร.ร.อุบลวิทยาคม ๒ ราย ร.ร.อัสสัมชัญอุบลราชธานี ๑ ราย) สพป.อบ.๒ จำนวน ๓ ราย และ สพป.อบ.๓ จำนวน ๕ ราย พร้อมนี้ได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่ดีตลอดไป โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นายอภัย บุญสาม ผอ.ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วย เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องพิมานทิพย์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

จังหวัดอุบลราชธานีสืบสานประเพณีปิดทอง สรงน้ำพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ประจำปี ๒๕๕๘

news_698นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีสืบสานงานบุญประเพณีปิดทอง สรงน้ำพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง แห่บุญผะเหวด ตักบาตรดอกไม้ ฟังเทศน์มหาชาติ และทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมี นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมบุคลากรในสังกัดร่วมทอดถวายต้นผ้าป่าสามัคคีด้วย เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดมหาวนาราม อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) การประเมินผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล

news_697ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมด้วยนายเฉลียว มนัส นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน ดร.เธียนไทย คำล้าน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) การประเมินผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวลซึ่งโรงเรียนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ โดย นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผอ.สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

สพป.อบ.๑ ร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘

news_696ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ และเจ้าหน้าที่  ร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘ โดย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ.  เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น”

news_695ดร.กมล  รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในเปิดโครงการ “สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น" และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง เลขาธิการ กพฐ.  ผอ.สำนักส่วนกลาง และผอ.สพท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ในการนี้ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรมโนโวเทล อิมแพคอารีนา จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีงาน "เปิดบ้านวิชาการ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1"

news_698นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการ กพฐ.  เป็นประธานเปิดงาน "เปิดบ้านวิชาการ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๐พรรษา (๒  เมษายน ๒๕๕๘)  ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 โดยมีนายเฉลียว มนัส รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นายพิจิตร ทาทอง และนางสาววราพร ดาราศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและรับฟังนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗

news_694นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ร.ร.บ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา) ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๔๘ คน ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมี นายสุรศักดิ์ คำเติม ผอ.ร.ร.บ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา) นางอุบลวรรณ  หอมสิน ผอ.ร.ร.บ้านนาใต้ นายนิคม พันธุ์คำ นายก อบต.กระโสบ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุม ร.ร.บ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา) ภาพกิจกรรม
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา"

news_693นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา" มีครูผู้รับผิดชอบงานประกันภายในของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๒๕๑ คนเข้าอบรม โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่ชัดเจนตรวจสอบได้ และสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายเฉลียว มนัส ดร.เธียนไท คำล้าน รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  นายสมชาย สุภาคาร ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ประชุมผู้แทน จาก สพป./ สพม.

news_692นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมสรรหาคณะกรรมการบริหารศูนย์สอบจังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถึือภารกิจและพื้นที่ปฏิับัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดยมีผู้แทน จาก สพป.อบ.๑-๕ และ สพม.เขต ๒๙ เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานผลการสรรหาต่อ สพฐ. ต่อไป ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ เข้ารับการอบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบสายฟ้าแลบ

news_691ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ.
เป็นประธานในการเปิดอบรม
การสื่อสารภาษาอังกฤษแบบ
สายฟ้าแลบ เพื่อส่งเสริมให้ ผอ.สพท.
มีสมรรถนะภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ใช้ภาษา
อังกฤษเป็นภาษาราชการ โดย
ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี
เขต ๑ เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร ภาพกิจกรรม

 

ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีทำบุญอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ของ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี

news_690เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมยินดีและร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายที่ทำการ อาคารสำนักงานแห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่ ๓๑๗ หมู่ ๙ ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี ซึ่งจะเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เ็ป็นต้นไป ภาำพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ประชุมตรวจสอบเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2558 งบลงทุนฯ

news_687ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมตรวจสอบเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2558 งบลงทุน  ให้บรรลุเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและครูที่รับผิดชอบด้านพัสดุ จำนวน ๔๕  โรงเรียนเข้าร่วมประชุม ในการนี้ นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุบลวิทยาคม เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 
บทความ อื่นๆ ...

general

1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
    โรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่
2. โรงเรียนบ้านท่าลาดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
    พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๘

    คลิกรายละเอียดที่นี่
3. ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
    ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
    แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่ 
4. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา
    ขาดครูขั้นวิกฤตโรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
    คลิกรายละเอียดที่นี่

สพฐ.. แจ้งข่าว สพป.

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต

ผลการแข่งขันระดับชาติ
ครั้งที่ 64

logosillapa_64nation

 

พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

utqonline2557
utqonline
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้