banner64_ubon1

60school

special

network25571        bestpractice_2557

ระบบงานสารบรรณ
eoffice

eofficeubn_1

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม2557
ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557
bud30percent_12557
budget2557_1
budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลนักเรียน ครู 2554
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการเด่น
Ulti Clocks content

ผอ.สพป.อบ.๑ เปิดการอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ ๑ จุดอบรมจังหวัดอุบลราชธานี

news_3772ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ ๑ จุดอบรมจังหวัดอุบลราชธานี ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูและบุคลากรทางด้านบรรณารักษ์ และผู้ช่วยบรรณารักษ์ โรงเรียนละ ๒ คน จากโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.๓-๕ โดยมี นางเยาวลักษณ์ คงพูล ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ นายเฉลียว มนัส นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องทับทิม ๒ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม (ขอบคุณภาพ ศักดิ์ระพี สีมาวัน สพม.เขต ๒๙)
 

ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานเพลิงศพพันจ่าโทบัญชา สุพรรณโรจน์

news_376ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานเพลิงศพพันจ่าโทบัญชา สุพรรณโรจน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือด เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน บุคคลในวงการกีฬา ร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมาก ณ เมรุวัดแจ้ง ต.ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

นายวินัย รอดจ่าย บรรยายพิเศษ เรื่อง “จะสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองในโรงเรียนอย่างไร”

news_375นายวินัย  รอดจ่าย อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการอบรมสัมมนาและบรรยายพิเศษ เรื่อง “จะสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองในโรงเรียนอย่างไร” ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ทำหน้าที่สอนวิชาประวัติศาสตร์  โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายอภิสิทธิ์ บุญยา รอง ผอ.สพป.อบ.๓ ร่วมให้การต้อนรับ  ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม

 

สพป.อบ.๑ พร้อมเป็นเจ้าภาพสัมมนาการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ปี ๒๕๕๗

news_374ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ปี ๒๕๕๗ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาฯ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี โดยมี นายวิชัย ภารการ , นายอุดร พิสุทธิ์ , นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน , ดร.เธียนไท คำล้าน , นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อม นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและบัญชี และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

news_373ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

news_372ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมไพรพระยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

news_371ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

การเสวนาทิศทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอุบล

news_369นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการเสวนาและบรรยายทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายระลึก ธานี อดีตผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ นายกสมาคมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมเสวนาทิศทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอุบล มี นายนพพร พันธุ์เพ็ง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการภาคประชาชน ดำเนินการอภิปราย ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ ๖ โดยความร่วมมือของ ดร.วิชัย แสงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และ นางสุนีย์ ตริยางกูรศรี ผู้บริหารสุนีย์ทาวเวอร์  เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ห้องทับทิมสยาม ๓ ตึกสุนีย์ทาวเวอร์ อ.เมืองอุบลราชธานี  ภาพกิจกรรม
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดงาน สัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ ๖

news_368นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดงาน สัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ ๖ ซึ่งจัดโดยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสุนีย์ ทาวเวอร์ โดยคุณแม่สุนีย์ ตริยางกูรศรี กล่าวต้อนรับ และ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีนี้ด้วย ณ เวทีกลาง หน้าโรงภาพยนตร์ SF Cinema ชั้น ๔ สุนีย์ ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกบุกรุกทำลายให้คืนสภาพป่าไม่ที่สมบูรณ์

news_370นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกบุกรุกทำลายให้คืนสภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์ ในท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่ป่าสงวนแห่งชาติโสกชัน บ้านโนนแคน ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก โดยส่วนราชการ ผู้นำหมู่บ้านและประชาชน สถานศึกษา สพป.อบ.๑  ในพื้นที่อำเภอเหล่าเสือโก้ก จำนวน ๒๕ โรงเรียน นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายไพฑูรย์ ตระการไทย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่่ ร่วมปลูกป่า เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ประเทศไทย

news_367ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ที่ปรึกษาสพฐ. เป็นผู้แทนพระองค์ฯ ในการมอบตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด จำนวน ๑,๙๒๗ โรงเรียน โดยนายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับในนามจังหวัดอุบลราชธานี และรศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับในนามสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ดร.พีระ รัตนวิจิตร ผอ.สำนักงานการศึกษาภาคบังคับ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ และผอ.สพป.อบ.๒-๕ ร่วมให้การต้อนรับ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

พิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ “อาคารบุณฑริกา” และจัดงานทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา

news_366ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ “อาคารบุณฑริกา” และจัดงานทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อระดมทรัพยากรในการพัฒนาการศึกษา การสร้างรั้วโรงเรียนตลอดจนปรับภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ พร้อมมอบโล่ประกาศคุณูปการแด่ผู้สนับสนุนมูลนิธิครูอุบลราชธานี  มอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี มอบเกียรติบัตรแด่ผู้สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี โดยนายอภัย บุญสาม ผอ.โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี และคณะครูบุคลากรโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

news_362นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มี นายอุดร พิสุทธิ์ , ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมเป็นเกียรติ โดย นายคุณาธิปญ์  ยุทไธสง ผู้ดูแลโครงการ พร้อมศึกษานิเทศก์ และคณะวิทยากร ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

news_361ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ ๒ และการตรวจแบบบูรณาการ รอบที่ ๓ และกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๓ โดย นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อม ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อ.วารินชำราบ ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

หนังสือราชการ จาก สพป.อบ.1 (E-office)

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้