ข่าวสารกลุ่มอำนวยการ

แสดง 1 ถึง 12 จาก 169 ผลลัพธ์
รอบรั้วโรงเรียน 5 ส.ค. 2021 16

ปทุมวิทยากร

รอบรั้วโรงเรียน 5 ส.ค. 2021 14

ศรีศึกษา

รอบรั้วโรงเรียน 3 ส.ค. 2021 23

หนองเค็ม

รอบรั้วโรงเรียน 3 ส.ค. 2021 25

ปลาดุก

รอบรั้วโรงเรียน 3 ส.ค. 2021 26

ดงยาง

รอบรั้วโรงเรียน 3 ส.ค. 2021 17

ผาแก้ว

รอบรั้วโรงเรียน 3 ส.ค. 2021 16

ทัพไทย

รอบรั้วโรงเรียน 28 ก.ค. 2021 66

น้ำอ้อมผักระย่า

รอบรั้วโรงเรียน 28 ก.ค. 2021 61

ผาแก้ว

รอบรั้วโรงเรียน 28 ก.ค. 2021 60

ข่าโคม

รอบรั้วโรงเรียน 27 ก.ค. 2021 57

อนุบาลอุบลราชธานี

รอบรั้วโรงเรียน 27 ก.ค. 2021 61

ศรีศึกษา


ข้อมูลน่ารู้กลุ่มอำนวยการ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 48 ผลลัพธ์
#เรื่อง
1คณะบุคลากร กลุ่มอำนวยการ สพป.อบ.1 ร่วมกิจกรรมอันเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ณ มณทลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
2พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 24/2563
3ผลการเลือกตั้งผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563
4ประชุมพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 40/2563
5คู่มือการปฏิบัติงานวิเคราะห์งบประมาณ
6จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2562 (30 %)
7ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1
8ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1
9ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน
10วังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา)
11บ้านไพบูลย์
12ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา
13สพป.อบ.1 รับมอบนโยบาย รมว.ศธ
14นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อบ.1 เป็นประธานที่ประชุมเพื่อหาแนวทางจับฉลากเข้าเรียน ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2564
15นายถาวร  คูณิรัตน์  ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่  14 ร่วมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงาน จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช  เทียนทอง)
16รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๔
17นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับมอบนโยบาย จาก นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. และ รองเลขาธิการ กพฐ.
18นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 3/2564
19การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยะเวลา 1 ปี รุ่นที่ 2
20วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี รุ่นที่ 2 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ดาวน์โหลดกลุ่มอำนวยการ

#เรื่อง
ไม่พบผลลัพธ์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1