โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
26 พ.ค. 2019, 16:12:42

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

กลุ่มอำนวยการ

ข่าวสารกลุ่มอำนวยการ

แสดง 1 ถึง 9 จาก 51 ผลลัพธ์

ข้อมูลน่ารู้กลุ่มอำนวยการ