ข่าวสารกลุ่มอำนวยการ

แสดง 1 ถึง 12 จาก 312 ผลลัพธ์
รอบรั้วโรงเรียน 21 ต.ค. 2021 27

มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ

รอบรั้วโรงเรียน 21 ต.ค. 2021 33

อุบลวิทยาคม

รอบรั้วโรงเรียน 20 ต.ค. 2021 40

ชุมชนโพนเมืองวิทยา

รอบรั้วโรงเรียน 20 ต.ค. 2021 37

อนุบาลอุบลราชธานี

รอบรั้วโรงเรียน 18 ต.ค. 2021 53

โนนจานหนองแสง

รอบรั้วโรงเรียน 18 ต.ค. 2021 42

อนุบาลอุบลราชธานี

รอบรั้วโรงเรียน 18 ต.ค. 2021 41

ดงยาง

รอบรั้วโรงเรียน 18 ต.ค. 2021 42

อุบลวิทยาคม

รอบรั้วโรงเรียน 18 ต.ค. 2021 39

ผาแก้ว

รอบรั้วโรงเรียน 18 ต.ค. 2021 42

ปากน้ำ

รอบรั้วโรงเรียน 14 ต.ค. 2021 66

หนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)

รอบรั้วโรงเรียน 14 ต.ค. 2021 66

อุบลวิทยาคม


ข้อมูลน่ารู้กลุ่มอำนวยการ

แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์
#เรื่อง
1คณะบุคลากร กลุ่มอำนวยการ สพป.อบ.1 ร่วมกิจกรรมอันเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ณ มณทลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
2พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 24/2563
3ผลการเลือกตั้งผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563
4ประชุมพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 40/2563
5คู่มือการปฏิบัติงานวิเคราะห์งบประมาณ
6จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2562 (30 %)
7ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1
8ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1
9ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน
10วังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา)
11บ้านไพบูลย์
12ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ดาวน์โหลดกลุ่มอำนวยการ

#เรื่อง
ไม่พบผลลัพธ์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1