ข่าวสารกลุ่มอำนวยการ

แสดง 109 ถึง 120 จาก 331 ผลลัพธ์
รอบรั้วโรงเรียน 8 ก.ย. 2021 156

ปลาดุก

รอบรั้วโรงเรียน 8 ก.ย. 2021 192

ทุ่ง

รอบรั้วโรงเรียน 7 ก.ย. 2021 248

อีต้อม

รอบรั้วโรงเรียน 7 ก.ย. 2021 309

หวาง

รอบรั้วโรงเรียน 7 ก.ย. 2021 265

ท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ

รอบรั้วโรงเรียน 7 ก.ย. 2021 244

ข่าโคม

รอบรั้วโรงเรียน 7 ก.ย. 2021 213

ชมรมผู้บริหารสตรีศรีอุบลเขต 1

รอบรั้วโรงเรียน 7 ก.ย. 2021 218

ขามใหญ่

รอบรั้วโรงเรียน 7 ก.ย. 2021 135

ปากน้ำ

รอบรั้วโรงเรียน 7 ก.ย. 2021 125

เหล่าเสือโก้ก

รอบรั้วโรงเรียน 7 ก.ย. 2021 159

วัดท่าวังหิน

รอบรั้วโรงเรียน 7 ก.ย. 2021 155

ค้อกุดลาด


ข้อมูลน่ารู้กลุ่มอำนวยการ

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์
#เรื่อง
1คณะบุคลากร กลุ่มอำนวยการ สพป.อบ.1 ร่วมกิจกรรมอันเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ณ มณทลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
2พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 24/2563
3ผลการเลือกตั้งผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563
4ประชุมพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 40/2563
5พิธีมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
6งานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี
7คู่มือการปฏิบัติงานวิเคราะห์งบประมาณ
8จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2562 (30 %)
9ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1
10ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1
11ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน
12วังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา)
13บ้านไพบูลย์
14ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา
15งานประเพณี “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นคนมีธรรม” ปีที่ 13 ประจำปี 2564

ดาวน์โหลดกลุ่มอำนวยการ

#เรื่อง
ไม่พบผลลัพธ์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1