ข่าวสารกลุ่มอำนวยการ

แสดง 13 ถึง 24 จาก 331 ผลลัพธ์
รอบรั้วโรงเรียน 28 ต.ค. 2021 143

อนุบาลอุบลราชธานี

รอบรั้วโรงเรียน 28 ต.ค. 2021 138

โนนขวาวนายูง

รอบรั้วโรงเรียน 28 ต.ค. 2021 76

ผือ

รอบรั้วโรงเรียน 28 ต.ค. 2021 83

เครือข่ายม่วงสามสิบ 5

รอบรั้วโรงเรียน 28 ต.ค. 2021 71

วังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา)

รอบรั้วโรงเรียน 26 ต.ค. 2021 109

อุบลวิทยาคม

รอบรั้วโรงเรียน 26 ต.ค. 2021 130

สร้างมิ่ง

รอบรั้วโรงเรียน 21 ต.ค. 2021 117

มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ

รอบรั้วโรงเรียน 21 ต.ค. 2021 166

อุบลวิทยาคม

รอบรั้วโรงเรียน 20 ต.ค. 2021 115

ชุมชนโพนเมืองวิทยา

รอบรั้วโรงเรียน 20 ต.ค. 2021 105

อนุบาลอุบลราชธานี

รอบรั้วโรงเรียน 18 ต.ค. 2021 117

โนนจานหนองแสง


ข้อมูลน่ารู้กลุ่มอำนวยการ

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์
#เรื่อง
1คณะบุคลากร กลุ่มอำนวยการ สพป.อบ.1 ร่วมกิจกรรมอันเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ณ มณทลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
2พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 24/2563
3ผลการเลือกตั้งผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563
4ประชุมพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 40/2563
5พิธีมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
6งานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี
7คู่มือการปฏิบัติงานวิเคราะห์งบประมาณ
8จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2562 (30 %)
9ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1
10ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1
11ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน
12วังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา)
13บ้านไพบูลย์
14ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา
15งานประเพณี “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นคนมีธรรม” ปีที่ 13 ประจำปี 2564

ดาวน์โหลดกลุ่มอำนวยการ

#เรื่อง
ไม่พบผลลัพธ์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1