ข่าวสารกลุ่มอำนวยการ

แสดง 49 ถึง 60 จาก 331 ผลลัพธ์
รอบรั้วโรงเรียน 28 ก.ย. 2021 130

หนองบก

รอบรั้วโรงเรียน 28 ก.ย. 2021 126

เขื่องใน(เจริญราษฎร์)

รอบรั้วโรงเรียน 28 ก.ย. 2021 129

คำไหล

รอบรั้วโรงเรียน 28 ก.ย. 2021 145

ข่าโคม

รอบรั้วโรงเรียน 28 ก.ย. 2021 129

อนุบาลอุบลราชธานี

รอบรั้วโรงเรียน 28 ก.ย. 2021 106

โพนแพง

รอบรั้วโรงเรียน 24 ก.ย. 2021 145

น้ำอ้อมผักระย่า

รอบรั้วโรงเรียน 24 ก.ย. 2021 184

ตำแย

รอบรั้วโรงเรียน 24 ก.ย. 2021 153

ศรีศึกษา

รอบรั้วโรงเรียน 24 ก.ย. 2021 138

พระโรจน์(ชนูปถัมภ์)

รอบรั้วโรงเรียน 24 ก.ย. 2021 124

แก้งซาว

รอบรั้วโรงเรียน 24 ก.ย. 2021 131

มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ


ข้อมูลน่ารู้กลุ่มอำนวยการ

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์
#เรื่อง
1คณะบุคลากร กลุ่มอำนวยการ สพป.อบ.1 ร่วมกิจกรรมอันเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ณ มณทลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
2พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 24/2563
3ผลการเลือกตั้งผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563
4ประชุมพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 40/2563
5พิธีมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
6งานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี
7คู่มือการปฏิบัติงานวิเคราะห์งบประมาณ
8จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2562 (30 %)
9ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1
10ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1
11ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน
12วังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา)
13บ้านไพบูลย์
14ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา
15งานประเพณี “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นคนมีธรรม” ปีที่ 13 ประจำปี 2564

ดาวน์โหลดกลุ่มอำนวยการ

#เรื่อง
ไม่พบผลลัพธ์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1