ข่าวสารกลุ่มอำนวยการ

แสดง 61 ถึง 72 จาก 331 ผลลัพธ์
รอบรั้วโรงเรียน 24 ก.ย. 2021 126

มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ

รอบรั้วโรงเรียน 24 ก.ย. 2021 116

หนองแล้ง

รอบรั้วโรงเรียน 22 ก.ย. 2021 173

สร้างมิ่ง

รอบรั้วโรงเรียน 22 ก.ย. 2021 155

ดอนมดแดง(บ้านดงบัง)

รอบรั้วโรงเรียน 21 ก.ย. 2021 162

ศรีศึกษา

รอบรั้วโรงเรียน 21 ก.ย. 2021 130

ศรีศึกษา

รอบรั้วโรงเรียน 21 ก.ย. 2021 139

ปลาดุก

รอบรั้วโรงเรียน 21 ก.ย. 2021 140

ศรีศึกษา

รอบรั้วโรงเรียน 21 ก.ย. 2021 143

ดงยาง

รอบรั้วโรงเรียน 16 ก.ย. 2021 185

สร้างมิ่ง

รอบรั้วโรงเรียน 14 ก.ย. 2021 193

นาขมิ้น


ข้อมูลน่ารู้กลุ่มอำนวยการ

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์
#เรื่อง
1คณะบุคลากร กลุ่มอำนวยการ สพป.อบ.1 ร่วมกิจกรรมอันเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ณ มณทลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
2พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 24/2563
3ผลการเลือกตั้งผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563
4ประชุมพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 40/2563
5พิธีมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
6งานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี
7คู่มือการปฏิบัติงานวิเคราะห์งบประมาณ
8จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2562 (30 %)
9ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1
10ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1
11ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน
12วังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา)
13บ้านไพบูลย์
14ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา
15งานประเพณี “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นคนมีธรรม” ปีที่ 13 ประจำปี 2564

ดาวน์โหลดกลุ่มอำนวยการ

#เรื่อง
ไม่พบผลลัพธ์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1