ข่าวสารกลุ่มอำนวยการ

แสดง 73 ถึง 84 จาก 331 ผลลัพธ์
รอบรั้วโรงเรียน 14 ก.ย. 2021 201

แต้ใหม่

รอบรั้วโรงเรียน 14 ก.ย. 2021 181

แต้ใหม่

รอบรั้วโรงเรียน 14 ก.ย. 2021 176

หนองแล้ง

รอบรั้วโรงเรียน 14 ก.ย. 2021 142

หนองเค็ม

รอบรั้วโรงเรียน 14 ก.ย. 2021 253

มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ

รอบรั้วโรงเรียน 14 ก.ย. 2021 126

ปทุมวิทยากร

รอบรั้วโรงเรียน 14 ก.ย. 2021 124

เครือข่าย 23

รอบรั้วโรงเรียน 14 ก.ย. 2021 127

วังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา)

รอบรั้วโรงเรียน 14 ก.ย. 2021 188

โนนขวาวนายูง

รอบรั้วโรงเรียน 10 ก.ย. 2021 185

คูขาด(ศรีวิทยาคาร)

รอบรั้วโรงเรียน 10 ก.ย. 2021 215

เค็งนาดี

รอบรั้วโรงเรียน 10 ก.ย. 2021 163

บก(วงศ์ทีประชาราษฎร์สามัคคี)


ข้อมูลน่ารู้กลุ่มอำนวยการ

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์
#เรื่อง
1คณะบุคลากร กลุ่มอำนวยการ สพป.อบ.1 ร่วมกิจกรรมอันเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ณ มณทลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
2พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 24/2563
3ผลการเลือกตั้งผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563
4ประชุมพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 40/2563
5พิธีมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
6งานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี
7คู่มือการปฏิบัติงานวิเคราะห์งบประมาณ
8จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2562 (30 %)
9ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1
10ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1
11ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน
12วังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา)
13บ้านไพบูลย์
14ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา
15งานประเพณี “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นคนมีธรรม” ปีที่ 13 ประจำปี 2564

ดาวน์โหลดกลุ่มอำนวยการ

#เรื่อง
ไม่พบผลลัพธ์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1