ข่าวสารกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Showing 1-12 of 62 items.
Policy and Planning Group
นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
Policy and Planning Group
  • Mar 25, 2020
  • 90

แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

https://drive.google.com/file/d/17n5dswFMkZkysL2iyT_tAESO033iIDva/view

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
SCHOOL
นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
SCHOOL
นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
SCHOOL
นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
SCHOOL
นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
SCHOOL
นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
Teacher and Education Personnel Development Group
  • Mar 10, 2020
  • 268

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/BOSS/_1583805602.pdf

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
SCHOOL
นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Supervision Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group
  • Mar 5, 2020
  • 285

สพฐ. กำกับติดตามการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (NT)

วันที่ 5 มีนาคม 2563  นางณัฐพร พรกุณา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพฐ.และคณะ กำกับติดตามการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์

ข้อมูลน่ารู้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ดาวน์โหลดกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

#Title
No results found.