ข่าวสารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Showing 13-20 of 20 items.
Supervision Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group Jun 30, 2019 546

Service of Supervisor

Service of Supervisor

Supervision Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group Jun 30, 2019 702

Project

โครงการต่างๆ กลุ่มนิเทศฯ ค่ายรักษ์พงไพร- รายงานการประเมินความพึงพอใจ โครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  Active Learning...

Supervision Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group Jun 30, 2019 997

Personnel of Supervisor

บุคลากร กลุ่มนิเทศฯ 1.นายพิจิตร  ทาทอง         ...

Supervision Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group Jun 28, 2019 1,050

Manual

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ   คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศฯ กลุ่มงานนิเทศฯ กลุ่มงานประกันฯ กลุ่มงานศึกษาพิเศษฯ กลุ่มงานเลขานุการ...

Supervision Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group Jun 27, 2019 647

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศฯ

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศฯ

Supervision Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group Apr 22, 2019 815

การประชุมทางไกลผู้โค้ชเพศวิถีศึกษา

สพป.อบ.1 ประชุมทางไกลสำหรับ "ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในหลุกสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน" ในวันที่ 22...

Supervision Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group Mar 18, 2019 793

Action Plan Meeting

UBN 1 Supervisors are willing to meet in...

Supervision Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group Mar 18, 2019 897

test

test


ข้อมูลน่ารู้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

#Title
No results found.

ดาวน์โหลดกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1