• Jul 8, 2020
 • 71

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว...สพฐ." ครั้งที่ 25/2563

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Jun 29, 2020
 • 112

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่สุจริต ปีที่ 6

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำ นายเข็มพรชัย ทองน้อย...

 • May 27, 2020
 • 232

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว...สพฐ." ครั้งที่ 20/2563

ันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • May 5, 2020
 • 840

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พิจารณาจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563

นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Apr 30, 2020
 • 434

การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมราชธานี...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Apr 29, 2020
 • 272

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว...สพฐ." ครั้งที่ 17/2563

วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Apr 28, 2020
 • 319

ประชุมเตียมการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  ประธานกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 14 เป็นประธานที่ประชุมเตรียมการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตตามขอบเขตของงาน...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Apr 22, 2020
 • 279

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว...สพฐ." ครั้งที่ 16/2563

วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Apr 15, 2020
 • 323

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว...สพฐ." ครั้งที่ 15/2563

วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Apr 10, 2020
 • 332

ประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  พร้อม  รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Apr 8, 2020
 • 296

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว...สพฐ." ครั้งที่ 14/2563

วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Apr 1, 2020
 • 344

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว...สพฐ." ครั้งที่ 13/2563

วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Mar 24, 2020
 • 365

ประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  นายเข็มพรชัย ทองน้อย นายเพิ่มพูล...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Mar 18, 2020
 • 358

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว...สพฐ." ครั้งที่ 11/2563

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล นายเข็มพรชัย  ทองน้อง...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Mar 16, 2020
 • 292

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่สุจริต ปีที่ 6

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำ นายเข็มพรชัย  ทองน้อย นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์  รอง...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Mar 11, 2020
 • 389

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว...สพฐ." ครั้งที่ 10/2563

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล  นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Mar 9, 2020
 • 355

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่สุจริต ปีที่ 6

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำ นายเข็มพรชัย  ทองน้อย นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ ...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • Mar 5, 2020
 • 476

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

วันที่ 4 มีนาคม 2563 ที่โรงเรียนบ้านท่าบ่อ นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Mar 4, 2020
 • 472

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 MOU สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษา

  นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีการอบรมค่ายทักษะชีวิต ค่าย...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Mar 3, 2020
 • 513

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เปิดค่ายทักษะชีวิต

 นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมค่ายทักษะชีวิต ค่าย 1...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1