Executive Mission
 • Jun 1, 2019
 • 586

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครู อ.ม่วงสามสิบ

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครู อ.ม่วงสามสิบ (เครือข่ายสถานศึกษาที่ 17 และ...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jun 1, 2019
 • 627

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เสริมสร้างข้าราชการบรรจุใหม่ ไม่คอร์รัปชั่น

  ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jun 1, 2019
 • 529

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ชี้แจงการจัดทำข้อมูล DMC ปีการศึกษา 2562

       นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jun 1, 2019
 • 510

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครู ครั้งที่ 4 อ.เหล่าเสือโก้ก

       ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • May 31, 2019
 • 481

ส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี เฝ้าส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • May 30, 2019
 • 385

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 22

นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม ผอ.กลุ่ม...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • May 30, 2019
 • 560

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมอาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ

นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีแสดงความไว้อาลัย พลเอก...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • May 30, 2019
 • 506

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 บันทึกรายการถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • May 30, 2019
 • 448

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 แสดงเจตจำนง ร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.10 น. ดร.ถาวร คูณิรัตน์...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • May 30, 2019
 • 568

พิธีมอบทุนการศึกษา สมาคม-มูลนิธิชาวอุบลราชธานี ประจำปี 2562

นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา สมาคม-มูลนิธิชาวอุบลราชธานี ประจำปี 2562 มี นางมยุรี...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • May 30, 2019
 • 605

เครือข่ายที่ 14 (เขื่องใน 7) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • May 29, 2019
 • 595

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครู เครือข่ายเมือง 1

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • May 27, 2019
 • 508

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ให้การสนับสนุนข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ร่วมแสดงมหรสพสมโภช...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • May 27, 2019
 • 681

จังหวัดอุบลราชธานี จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562

นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริม...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • May 25, 2019
 • 660

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขานรับนโยบาย สพฐ. ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมผู้บริหารโรงเรียนที่ดูแลสถานศึกษาที่ไม่มีนักเรียน และผู้บริหารโรงเรียนเดิม ทั้ง...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • May 25, 2019
 • 485

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมรับชม "พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) มอบนโยบายผ่านรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."  ครั้งที่ 21 โดยมี ดร.ถาวร...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • May 22, 2019
 • 519

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมประชุมสภากาแฟอุบลราชธานี

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมประชุมสภากาแฟอุบลราชธานี "เวทีอุบลฮักแพง สานแรง...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • May 22, 2019
 • 857

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครู อ.ม่วงสามสิบ

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • May 20, 2019
 • 675

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีฌาปนกิจคุณแม่บัวเรียน

นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจคุณแม่บัวเรียน มารดาของ...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • May 20, 2019
 • 505

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ร.10

นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำ ผอ.กลุ่ม...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์