• Nov 12, 2020
 • 203

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/LOW/.pdf https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/LOW/5051_1605168472.pdf

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Jul 30, 2020
 • 963

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา ปี 2563

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา ปี 2563  ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่  

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
 • Jun 1, 2020
 • 1,840

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1  https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/SCHOOL/.pdf

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • May 28, 2020
 • 462

ตารางสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตารางสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/ศน/.pdf

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • May 27, 2020
 • 862

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/ศน/__1590571303.pdf

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • May 27, 2020
 • 542

มาตราการป้องกันการทุจริตในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มาตราการป้องกันการทุจริตในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/ศน/_.pdf

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • May 18, 2020
 • 505

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/14/.pdf

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • May 18, 2020
 • 396

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/14/.pdf

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • May 1, 2020
 • 969

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/13/.pdf https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/13/1902.pdf

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Jan 9, 2020
 • 2,550

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/BOSS/_1578544683.pdf https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/BOSS/.pdf

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Nov 7, 2019
 • 3,651

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี2563

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/12/scan10026.pdf https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/12/_1_2563.doc https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/12/_.xls

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Aug 14, 2019
 • 1,670

ประกาศจำนวนตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม )

ประกาศจำนวนตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม )  คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ 1

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
 • Aug 8, 2019
 • 2,060

แก้ไขประกาศตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.อบ.1

แก้ไขประกาศตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.อบ.1 คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ 1 

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
 • Aug 5, 2019
 • 2,137

ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา

 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา คลิกที่นี่

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
 • Aug 1, 2019
 • 1,024

ประกาศรายละเอียดการประเมินศักยภาพประกอบการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา กรณีปกติ

ประกาศรายละเอียดการประเมินศักยภาพประกอบการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา กรณีปกติ คลิกที่นี่   

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
 • Jul 26, 2019
 • 966

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คลิกที่นี่

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
 • Jul 22, 2019
 • 2,590

แบบฟอร์ม/เอกสารต่างๆ

คำขอมีบัตรใหม่    - คำขอมีบัตรประจำตัวใหม่ (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ) คลิกที่นี่     -...

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
 • Jul 11, 2019
 • 8,334

หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย เอกสารคลิกที่นี่ค่ะ

นางสาวนวลฉวี สุตันตั้งใจ
 • Jul 9, 2019
 • 943

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม )

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม ) คลิกเอการที่นี่คะ

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
 • Jul 8, 2019
 • 2,872

การจัดทำแผนอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ขอความร่วมมือให้ทุกโรงเรียนในสังกัด จัดทำปริมาณงานของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ลงในแบบรายงานข้อมูลที่กำหนด ...

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1