Executive Mission
  • Apr 25, 2019 1:38:10 PM
  • 1,757

สพป.อบ.1 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อบ.1 นำ นางทิยานันท์ พละไกร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางอุณารัตน์ ลาผ่าน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี