Executive Mission
  • Apr 25, 2019 3:00:58 PM
  • 1,105

สพป.อบ.1 ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี

นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อบ.1 ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวเศรษฐกิจ ปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 จังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการแถลงข่าว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี