Executive Mission
  • Apr 29, 2019 3:41:43 PM
  • 1,298

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เจ้าภาพจัดค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 5

สพฐ.มอบหมายให้ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ภายใต้การดูแลของ นายสาญัญห์ รัตนโสภา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายพิจิตร ทาทอง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม Green School Camp: ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และครู โครงการห้องเรียนสีเขียว จำนวน 127 คน จาก 42 โรงเรียน โดยความร่วมมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาและดำเนินกิจกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ภายใต้โครงการห้องเรียนสีเขียว โดย นายสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์ หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติการใช้ไฟฟ้า ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดค่าย มี นายวีระพงษ์ เอี่ยมวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมช้างน้อย เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี