Executive Mission
  • May 2, 2019 10:27:50 AM
  • 1,498

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมรับชม "พุธเช้า ข่าว...สพฐ." ครั้งที่ 18

นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อบ.1 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 18 ที่ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ทำให้ผู้รับชมรายการนำนโยบายที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติต่อไป เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อบ.1