Executive Mission
  • May 8, 2019 12:11:43 PM
  • 1,245

สพป.อุบลราชธานี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร

นายขวัญเรือน แสบงบาล นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีลงนามถวายพรชัยมงคล พร้อมรับชมพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ และเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี