Executive Mission
  • May 8, 2019 4:52:37 PM
  • 1,233

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชม "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 19

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล... นายขวัญเรือน แสบงบาล นายเข็มพรชัย ทองน้อย นายสาญัณห์ รัตนโสภา นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 19 ที่นำเสนอผลงานโครงการเด่น 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้ โดยผู้รับผิดชอบโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการ Active Learning และนิเทศจิตอาสา โครงการห้องเรียนดนตรี ห้องเรียนกีฬา และห้องเรียนอาชีพ.