Executive Mission
  • May 10, 2019 12:10:57 PM
  • 1,312

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับมอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน

นายขวัญเรือน แสบงบาล นายเข็มพรชัย ทองน้อย นายสาญัณห์ รัตนโสภา นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมทางไกล VDO Conference รับชมการเสนอผลงาน 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้ โดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การประชุมข้อราชการและมอบนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนจาก นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1