Executive Mission
  • May 16, 2019 11:16:12 AM
  • 1,123

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 20

ดร.ถาวร คูณิรัตน์  ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และบุคลากร ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 20 ประจำวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00-09.00 น.โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. กำชับให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่ ความสะอาด และความปลอดภัย ก่อนเปิดภาคเรียน.