• May 20, 2019
  • 1,227

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ร.10

นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำ ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา และวันวิสาขบูชาอาเซียน สานสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา พุทธศักราช 2562 โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1